Home

Speciaal verslag nr. 22/2019 De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering2019/C 410/05

Speciaal verslag nr. 22/2019 De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering2019/C 410/05

6.12.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 410/10


Speciaal verslag nr. 22/2019

“De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering”

(2019/C 410/05)

De Europese Rekenkamer deelt u mee dat Speciaal verslag nr. 22/2019 “De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering” zojuist is gepubliceerd.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu