Home

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot Qudos Insurance A/S — Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot Qudos Insurance A/S — Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

22.1.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/13


Liquidatieprocedure

Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot Qudos Insurance A/S

Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

(2019/C 27/09)

Verzekeringsonderneming

Qudos Insurance A/S

Købmagergade 22, 3.3

1150 København K

DENEMARKEN

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

20 december 2018, faillissement

Bevoegde autoriteiten

Sø- og Handelsretten (Maritieme en handelsrechtbank)

Amaliegade 35, 2.

12 56 København K

DENEMARKEN

Toezichthoudende autoriteit

Geen

Aangewezen bewindvoerder

Boris K. Frederiksen

Vester Farimagsgade 23

1606 København V

DENEMARKEN

Toepasselijk recht

Denemarken Deense faillissementswet, artikel 17