Home

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2018

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2018

6.11.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 376/26


Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2018

(2019/C 376/26)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-account/annual-accounts-2018_en