Home

P9_TA(2020)0364Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 december 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (COM(2017)0085 — C8-0034/2017 — 2017/0035(COD))(1)(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)2021/C 445/45

P9_TA(2020)0364Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 december 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (COM(2017)0085 — C8-0034/2017 — 2017/0035(COD))(1)(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)2021/C 445/45