Home

Speciaal verslag nr. 13/2020 Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht 2020/C 193/09

Speciaal verslag nr. 13/2020 Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht 2020/C 193/09

9.6.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/31


Speciaal verslag nr. 13/2020

Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht

(2020/C 193/09)

De Europese Rekenkamer deelt u mee dat Speciaal verslag nr. 13/2020 “Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht” zojuist is gepubliceerd.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu