Home

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 113/05

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 113/05

6.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/5


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 113/05)

Besluiten tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit(2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2020)1841

30 maart 2020

Pentazinkchromaatoctahydroxide

EG-nr. 256-418-0, CAS-nr. 49663-84-5

Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Nederland

REACH/20/11/0

Formulering van mengsels die uitsluitend bestemd zijn voor toepassingen met autorisatienummer REACH/20/11/2 of REACH/20/11/3

22 januari 2026

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.

Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 189, 21107 Hamburg, Duitsland

REACH/20/11/1

Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Nederland

REACH/20/11/2

Gebruik in washprimers, branstoftankprimers en primers op aluminiumbasis voor corrosiebescherming in lucht- en ruimtevaarttoepassingen, waarbij één of meer van de volgende essentiële functies of eigenschappen noodzakelijk is/zijn voor het beoogde gebruik: corrosiebestendigheid, actieve corrosiewering, hechtkracht, chemische bestendigheid, laagdikte, temperatuurvastheid, verenigbaarheid met andere substraten/andere coatings, dynamische prestaties (alleen voor brandstoftankprimers) en voorkomen (alleen voor primers op aluminiumbasis)

Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 189, 21107 Hamburg, Duitsland

REACH/20/11/3