Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

19.6.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 206/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 206/01)

Datum waarop het besluit is genomen

15.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.53615 (2020/N)

Lidstaat

Italië

Regio

GENOVA

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Interventi a favore della città di Genova

Rechtsgrondslag

Article 7 par. 2-bis, 2-ter and 2-quater of Decree-Law No 109 of 28 September 2018, converted into Law No 130 of 16 November 2018

Type maatregel

ad-hoc steun

(ii) multimodal transport operators (no RU), (iii) FuoriMuro, concessionaire of the port of Genoa

Doelstelling

Coördinatie vervoer

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 9 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

vanaf 31.12.2020

Economische sectoren

Goederenvervoer per spoor

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Via Giuseppe Caraci 36 00157 Roma

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia 2, 16124 Genova

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

13.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.53790 (2019/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

NORDRHEIN-WESTFALEN

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Nordrhein-Westfalen — Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Waldbewirtschaftung in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen

Rechtsgrondslag

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssenn

Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV zur LHO)

Bundeswaldgesetz (BWaldG)

Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LFoG)

Gesetz über den Gemeinschaftswald im Land Nordrhein-Westfalen

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor adviesdiensten in de bosbouwsector, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 36 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 6 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2026

Economische sectoren

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Albrecht-Thaer-Straße 34; 48147 Münster

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

14.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.54581 (2019/N)

Lidstaat

Roemenië

Regio

Romania

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Rechtsgrondslag

LEGE nr. 296 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Hotararea de Guvern privind stabilirea valorii anuale a schmei de finantare, a conditiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finantarii, precum si a modalitatii de verificare si control pentru schema de finantare in cadrul Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si/sau prelucrare a laptelui in zona montana

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor investeringen in verband met de verwerking en de afzet van landbouwproducten, Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: RON 288 (in miljoen)

Jaarbudget: RON 96 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Blvd. Carol I, nr. 2-4, București, Sector 3

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

12.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.55302 (2019/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

SAARLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Betriebsbeihilfen für den Flughafen Saarbrücken

Rechtsgrondslag

Jeweils Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Saarlandes, aktuell: Haushaltsgesetz-HG-2019/2020

Type maatregel

ad-hoc steun

Flug-Hafen-Saarland GmbH

Doelstelling

Exploitatie luchthavens

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 18,199 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

4.4.2019 — 3.4.2024

Economische sectoren

Luchtvaart

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerium für Finanzen und Europa

Am Stadtgraben 6-8, 66111 Saarbrücken, Deutschland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

14.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.55522 (2019/N)

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Moravskoslezko

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

GLOBAL NETWORKS s.r.o, “Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě — 2. etapa”

Rechtsgrondslag

Operační program Životní prostředí 2014 — 2020, Programový dokument

Type maatregel

Individuele steun

GLOBAL NETWORKS s.r.o.

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: CZK 591,6715 (in miljoen)

Jaarbudget: CZK 6 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

85 %

Looptijd (periode)

31.3.2020 — 31.12.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo životního prostředí, Řídicí orgán Operačního programu Životního prostředí

Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

12.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.56407 (2020/N)

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Compensation from Forest Act and Services to Forest owners

Rechtsgrondslag

Forest Act (No. 289/1995 Col., on forests and amendment of other acts)

Decree No. 80/1996 Col., on rules for granting the aid for planting minimal share of ameliorative and stabilizing tree species and on granting compensations for increased costs, § 1 and 2 of the Decree.

Decree No. 84/1996 Col., on forest management planning

Decree No. 423/2011 Col., on calculation of costs of professional forest managers in cases where the costs are paid by the state

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in de bosbouwsector, Steun voor adviesdiensten in de bosbouwsector, Steun voor specifieke bosbouwacties en -interventies die vooral tot doel hebben bij te dragen tot het behoud of het herstel van het bosecosysteem en de biodiversiteit of het traditionele landschap, Steun in de bosbouwsector voor de instandhouding en de verbetering van de bodemkwaliteit en voor een evenwichtige en gezonde boomgroei, Steun voor de opstelling van bosbeheerplannen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Gesubsidieerde diensten

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: CZK 2 725 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2026

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo zemědělství — notification coordinator, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, www.eagri.cz, info@mze.cz

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 — Dejvice

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

5.5.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.57164 (2020/N)

Lidstaat

Denemarken

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Denmark — Covid-19 — Loan scheme for early stage and companies in the venture segment

Rechtsgrondslag

An Act on the Danish Budget Law to be adopted at the request of the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs will enable the setting up of the measure;

An administrative order to be issued under the Vækstfonden Act (Act nr. 691 of 8/6/2018) will establish the concrete features of the measure.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: DKK 2 200 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

%

Looptijd (periode)

5.5.2020 — 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Vækstfonden (Danish State public investment fund)

Strandvejen 104 A Hellerup

2900 Denmark

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

5.6.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.57367 (2020/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aid for COVID-19 relevant R&D projects, investment into relevant testing and upscaling infrastructures, and investment into COVID-19 relevant production capacities.

Rechtsgrondslag

Régime cadre temporaire pour les aides en faveur de la recherche et du développement, ainsi que des aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et de développement ou de la fabrication de produits pour faire face à la crise du Covid-19

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Garantie, Terugbetaalbaar voorschot, Belastingvermindering

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 5 000 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 5 000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Direction générale des entreprises (DGE)

6, rue Louise-Weiss — 75703 PARIS

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

3.6.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.57453 (2020/N)

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Scheme to facilitate COVID-19 relevant research and development, to support construction and upgrade of testing and upscaling facilities of COVID-19 relevant products and to support investments into the production of COVID-19 relevant products

Rechtsgrondslag

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7

Industrial Development Act 1993 Sec.8 (c)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Terugbetaalbaar voorschot

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 200 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

INDUSTRIE, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Industrial Authority of Ireland

Three Park Place, Hatch Street Upper,

Dublin 2, D02 FX65

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

5.6.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.57514 (2020/N)

Lidstaat

Litouwen

Regio

Lithuania

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Temporary State Aid to bovine animal producers and milk producers facing economic difficulties caused by the outbreak of Covid-19

Rechtsgrondslag

Draft Order of Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania “On the Approval of the Rules for the Payment of Temporary State Aid to bovine animal producers”

Draft Order of Minister of Agriculture of the Republic of Lithuania “On the Approval of the Rules on the Administration of Temporary State Aid to milk producers facing economic difficulties caused by the outbreak of Covid-19”

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie, Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 30,5 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 30,5 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of the Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino Ave. 19, 01103 Vilnius, Lithuania

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

10.6.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.57552 (2020/N)

Lidstaat

Nederland

Regio

NEDERLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

NL_LNV_AGRO_Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19_Wijziging SA.57217

Rechtsgrondslag

Ontwerp van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nr. WJZ/20120212, tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19)

Ontwerp van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nr. WJZ/20150841 , houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

70 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ, Teelt van eenjarige gewassen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.