Home

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad 2020/C 400/03

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad 2020/C 400/03

24.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 400/5


ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

(2020/C 400/03)

Artikel 107, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72

Referentieperiode: Oktober 2020

Toepassingsperiode: Januari, Februari, Maart 2021

oktober-20

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,2131

7,44238

7,57465

362,529

4,54144

1 BGN =

0,511300

1

13,9141

3,80529

3,87291

185,361

2,32204

1 CZK =

0,0367470

0,0718697

1

0,273485

0,278345

13,3218

0,166884

1 DKK =

0,134366

0,262792

3,65651

1

1,01777

48,7114

0,610213

1 HRK =

0,132019

0,258204

3,59266

0,982538

1

47,8608

0,599558

1 HUF =

0,00275840

0,00539488

0,0750648

0,020529

0,0208939

1

0,0125271

1 PLN =

0,220195

0,430657

5,99219

1,63877

1,66790

79,8269

1

1 RON =

0,205139

0,401211

5,58248

1,52672

1,55386

74,3688

0,931626

1 SEK =

0,096184

0,188117

2,61747

0,715839

0,728561

34,8695

0,436814

1 GBP =

1,10204

2,15536

29,9899

8,20177

8,3475

399,520

5,00483

1 NOK =

0,091558

0,179070

2,49159

0,681413

0,693523

33,1926

0,415807

1 ISK =

0,00611060

0,0119511

0,166289

0,0454774

0,0462856

2,21527

0,027751

1 CHF =

0,931178

1,82120

25,3403

6,93017

7,05334

337,579

4,22888

Source: ECB

oktober-20

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,87474

10,39672

0,907411

10,92198

163,650

1,07391

1 BGN =

2,49245

5,31584

0,463959

5,58441

83,6742

0,549089

1 CZK =

0,179132

0,382048

0,033345

0,401350

6,01364

0,0394629

1 DKK =

0,654998

1,39696

0,121925

1,46754

21,9889

0,144297

1 HRK =

0,643560

1,37257

0,1197959

1,44191

21,6050

0,141777

1 HUF =

0,0134465

0,0286783

0,00250301

0,0301272

0,451413

0,00296227

1 PLN =

1,073392

2,28930

0,199807

2,40496

36,0349

0,236469

1 RON =

1

2,13277

0,186146

2,24053

33,5710

0,220301

1 SEK =

0,468873

1

0,0872786

1,05052

15,7405

0,103293

1 GBP =

5,37214

11,4576

1

12,0364

180,348

1,18349

1 NOK =

0,446324

0,951908

0,0830812

1

14,9835

0,098325

1 ISK =

0,029788

0,063530

0,00554483

0,0667399

1

0,00656223

1 CHF =

4,53925

9,68119

0,844961

10,17030

152,387

1

Source: ECB

Noot: alle kruiskoersen voor ISK worden berekend onder gebruikmaking van de ISK/EUR-koersgegevens van de Centrale Bank van IJsland.

reference: oktober-20

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,2131

0,0367470

DKK

7,44238

0,134366

HRK

7,57465

0,132019

HUF

362,529

0,00275840

PLN

4,54144

0,220195

RON

4,87474

0,205139

SEK

10,39672

0,096184

GBP

0,907411

1,10204

NOK

10,92198

0,091558

ISK

163,650

0,00611060

CHF

1,07391

0,931178

Source: ECB

Noot: de ISK/EUR-koersen zijn gebaseerd op gegevens van de Centrale Bank van IJsland.

1.

Volgens Verordening (EEG) nr. 574/72 is de koers voor de omrekening in een munteenheid van bedragen die in een andere munteenheid luiden, de door de Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in lid 2 vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die door de Europese Centrale Bank zijn gepubliceerd.

2.

De referentieperiode is:

de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvolgend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publicatieblad van de Europese Unie (C- reeks) van de maanden februari, mei, augustus en november.