Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 467/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 467/08

19.11.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 467/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 467/08)

1.

Op 18 oktober 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Mondelēz International, Inc. (“Mondelēz”, Verenigde Staten);

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita”, Griekenland).

Mondelēz verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Chipita.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Mondelēz: wereldwijde snackonderneming met een productaanbod verspreid over koekjes, chocolade, kauwgom en snoep, kaas en dranken in poedervorm. Mondelēz vervaardigt en verkoopt haar producten over de hele wereld;

Chipita: multinationale producent van verpakte croissants onder merknaam en andere, meestal op basis van gebakken brood, alsook snackproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).