Home

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2021/C 136/07

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2021/C 136/07

19.4.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/8


Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2021/C 136/07)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

“VÄRMLÄNDSKT SKRÄDMJÖL”

EU-nr.: PGI-SE-02414 — 5.4.2018

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam/namen (van de BOB of de BGA)

“Värmländskt skrädmjöl”

2. Lidstaat of derde land

Zweden

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.6 — Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

“Värmländskt skrädmjöl” is de naam van op steen gemalen meel van geroosterde korrels van de botanische soort haver (Avena sativa L.), een graansoort die traditioneel wordt verbouwd in Värmland.

“Värmländskt skrädmjöl” heeft de volgende kenmerken:

Kleur: lichtgeel — doet denken aan de lichte kleur van uienschil.

Geur: pas gedorst graan, rond, rijk en notig met toetsen van het roosteren.

Smaak: vol met geroosterde toetsen, nootaccenten en een lange aangename nasmaak.

Consistentie: poeder met een korrelgrootte van 0,2-0,3 mm.

Eiwitgehalte: 9-14 %

Vetgehalte: 4-7 %

Koolhydraten: 60-75 %

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Grondstoffen: “Värmländskt skrädmjöl” wordt geproduceerd op basis van haver (Avena sativa L) verbouwd in het in punt 4 beschreven geografische gebied. De variëteit die momenteel wordt geteeld, is Symphony, een vroegrijpe variëteit die grote korrels heeft, weinig variatie in grootte en een middelhoog vetgehalte (duizendkorrelgewicht circa 45 g, ruw vet circa 4,8 % en proteïne circa 10 % van de droge stof).

Het vetgehalte en de korrelgrootte van de haver zijn cruciaal voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl”.

De grootte van de korrels en de verschillen in korrelgrootte zijn in de eerste plaats van belang voor het roosten en pellen. Om ervoor te zorgen dat ze gelijkmatig worden geroosterd, moeten de haverkorrels zo gelijk mogelijk zijn qua omvang. De gebruikte haver heeft een korrelgrootte van 2-4 mm en een watergehalte van ≤ 14 %.

Het vetgehalte is in de eerste plaats belangrijk voor het malen. Haver is een graansoort met een relatief hoog vetgehalte. Door een hoog vetgehalte klontert de bloem samen tijdens het malen en lopen de molenstenen vast. Daarom worden voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl” enkel variëteiten met een vetgehalte van minder dan 5 % in de droge stof gebruikt.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Het volledige productieproces — van de teelt van de grondstof tot het roosteren, pellen en malen — moet plaatsvinden in het in punt 4 omschreven geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het productiegebied van “Värmländskt skrädmjöl” omvat het landschap Värmland.

5. Verband met het geografische gebied

Het verband berust op de onderscheidende kenmerken van het product.

Specifieke bijzonderheden van het geografische gebied:

Värmland heeft duidelijk zure en arme minerale bodems met een laag gehalte aan organische stoffen. Door hun structuur hebben de bodems een goede waterretentiecapaciteit. Het klimaat wordt gekenmerkt door koude winters met frequente sneeuwval en relatief warme zomers. In het voorjaar variëren de temperaturen van onder het vriespunt ’s nachts tot boven het vriespunt overdag. In combinatie met de waterretentiecapaciteit van de bodem zorgt dit voor de vorming van ijs, dat op zijn beurt in het najaar gezaaide gewassen uit de bevroren bodem duwt.

Door de fysieke omstandigheden in Värmland werd de voorjaarsinzaai van haver de overheersende methode voor de graanteelt toen Värmland aan het einde van de 16e eeuw werd gekoloniseerd door migranten uit de oostelijke provincies (het huidige Finland).

Voor de producenten van “Värmländskt skrädmjöl” begint de productie met de teelt van de haver. Dit betekent dat de landbouwer haver teelt die speciaal bestemd is voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl”, met een korrelgrootte en een water- en vetgehalte die geschikt zijn voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl” in de verschillende molens.

De haver die in het in punt 4 omschreven geografische gebied wordt geteeld, wordt gedorst en gedroogd tot het watergehalte maximaal 14 % bedraagt. Voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl” worden de haverkorrels geroosterd in met berkenhout gestookte ovens, die een gelijkmatige temperatuurcurve geven. Ze worden tijdens het roosteren voortdurend omgeroerd om aanbranden te voorkomen. De haverkorrels moeten diep en grondig worden geroosterd om de karakteristieke nootachtige geur en smaak van “Värmländskt skrädmjöl” te verkrijgen. Om ervoor te zorgen dat ze gelijkmatig worden geroosterd, moeten de haverkorrels zo gelijk mogelijk zijn qua omvang.

Het resterende water in de haverkorrels verdampt tijdens het roosteren, dat ongeveer twee uur duurt. De exacte duur hangt af van de temperatuur en van de havervariëteit. Meteen na het roosteren bedraagt de temperatuur in de oven ongeveer 220 oC.

Na het roosteren worden de haverkorrels gepeld en de grutten (korrels) gescheiden van het kaf. De grutten worden tussen twee grote molenstenen (waarvan de omvang varieert van molen tot molen) vermalen tot een bloem met een deeltjesgrootte van 0,2-0,3 mm. De molenaar voelt of het meel de gewenste consistentie heeft en past zo nodig de molenstenen aan.

Specificiteit van het product:

Het deel van het raffinageproces dat het meest bijdraagt tot de eigenschappen van “Värmländskt skrädmjöl” is het roosteren van de haverkorrels. Het roosteren geeft “Värmländskt skrädmjöl’” zijn kenmerkende geur van pas gedorst graan met duidelijke nootaccenten, en de volle, lange, nootachtige smaak met duidelijke, ronde toetsen van het roosteren. Dankzij deze smaak is “Värmländskt skrädmjöl” tegenwoordig in trek als smaakmaker en als ingrediënt in verschillende gerechten en bakkerswaren.

Causaal verband:

De traditie van de teelt van haver gaat terug tot de 16e eeuw en de Finse immigratie naar Värmland. De immigranten vestigden zich in de dunbevolkte delen van het landschap Värmland en begonnen met de teelt van gewassen, waaronder haver. Het probleem met de haverkorrels was dat ze moeilijk te vermalen waren. Om de haverkorrels gemakkelijker te kunnen vermalen, moesten ze eerst worden gepeld, door de korrel van het kaf te scheiden. Om het kaf te verwijderen, moesten de haverkorrels eerst worden gedroogd. Dit gebeurde oorspronkelijk door ze in een broodoven of sauna te roosteren. Het pellen zorgde er niet alleen voor dat het malen gemakkelijker ging, maar ook dat de haverbloem langer kon worden bewaard.

Keyland (1919) vermeldt in “Svensk vegetabilisk allmogekost” dat de bouw van speciale molens voor het roosteren, pellen en malen van haverkorrels in het midden van de 19e eeuw begon. De teelt van haver en de techniek om het graan te roosteren om het pellen en malen te vergemakkelijken, gingen een zeer belangrijke rol spelen voor de voeding van de mensen in Värmland. Volgens Keyland werden het pellen en het gebruik van haver een specialiteit van Värmland. “Wellicht werd haverbloem in geen enkele Zweedse provincie meer voor menselijke consumptie gebruikt dan daar.”

De productie van “Värmländskt skrädmjöl” is afhankelijk van menselijke factoren: de samenwerking tussen de landbouwer en de molenaar is cruciaal voor de kwaliteit van het product. Deze samenwerking betekent dat de landbouwer haver teelt die speciaal bestemd is voor de productie van “Värmländskt skrädmjöl”, met een korrelgrootte en een water- en vetgehalte die geschikt zijn voor de productie in de skrädmjöl-molens. De molenaar moet op zijn beurt het roosteren, pellen en malen afstemmen op de kenmerken van de haver en de verschillende productiestadia aanpassen zodat zij één geheel vormen.

Het hele proces van roosteren, pellen en malen is een ambacht, en kennis van de eigenschappen van de grondstof en de wijze waarop zij zich gedraagt tijdens het raffinageproces is essentieel voor de kenmerken van “Värmländskt skrädmjöl”.

Molenaars kunnen op basis van de consistentie en de smaak van de haver en de kleur van de rook tijdens het roosteren bepalen wanneer het roosteren van de haver klaar is. De techniek wordt beschreven in oude documenten uit Värmland. “Indien het de bedoeling is om de haver tot bloem te malen, is het een goed idee om de korrels in de sauna te drogen. Het is belangrijk dat hij niet te heet is, zodat de korrels langzaam drogen. Als de haver droog genoeg is om te worden gemalen, moet de korrel openbarsten wanneer hij tussen de tanden wordt geplaatst en erin wordt gebeten.” De productie van “Värmländskt skrädmjöl” hangt dus volledig af van de kennis en ervaring van de molenaar met betrekking tot de grondstof en de wijze waarop deze zich gedraagt tijdens het roosteren, pellen en malen.

“Värmländskt skrädmjöl” geniet veel lokale steun. Tijdens lokale dorpsevenementen zet men de schijnwerpers op de bloem en de daarmee verbonden culinaire tradities. De bloem wordt ook op ruimere schaal gedistribueerd als smaakmaker in verschillende gerechten en bakkerswaren.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/ansokan_skradmjol_2020_05_28.pdf


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.