Home

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie 2021/C 333 I/02

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie 2021/C 333 I/02

19.8.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 333/6


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

(2021/C 333 I/02)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Op bladzijde 404:

Post 9403 “Andere meubelen en delen daarvan”

De volgende tekst wordt toegevoegd:

“Zie ook aantekening 2 a) op hoofdstuk 94 en de GS-toelichting op post 9403.

Tot deze post behoren diverse soorten planken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) die voornamelijk worden gebruikt in de badkamer, douche of vestibule. De wijze waarop de plank aan de muur is bevestigd (met schroeven, lijm, zuignappen), is niet doorslaggevend voor de indeling (zie afbeeldingen 1 en 2).

Zogenoemde “zeepbakjes” en “sponsbakjes”/”douchemandjes”, vervaardigd uit diverse materialen (metaal, kunststof, glas, keramiek, enz.), die voornamelijk in de badkamer of keuken worden gebruikt voor een stuk zeep, een spons of andere hygiënische artikelen, zijn van deze post uitgezonderd. Ze moeten worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd (zie afbeeldingen 3 tot en met 9), zelfs als zij lijken op losse planken als vermeld in de GS-toelichting op 9403.

Een “sponsbakje”/”douchemandje” heeft doorgaans de vorm van een bakje/mandje dat van boven open is en openingen aan de onderkant en opzij heeft om water af te voeren.

De afmetingen van de artikelen op de afbeeldingen zijn als volgt weergegeven: breedte (b) x diepte (d) x hoogte (h).

Voorbeelden van producten bedoeld bij post 9403:

Image 1

Image 2

Voorbeelden van producten die worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd:

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9


(1) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(2)PB C 119 van 29.3.2019, blz. 1.