Home

Bericht van de Commissie over de toepassing van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen (“Toepassende overeenkomstsluitende partij”: een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie die deze PEM-overgangsregels van oorsprong opneemt in haar bilaterale preferentiële handelsovereenkomsten met een andere overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie.) in de pan-Euro-mediterrane (PEM) zone 2021/C 492/01

Bericht van de Commissie over de toepassing van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen (“Toepassende overeenkomstsluitende partij”: een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie die deze PEM-overgangsregels van oorsprong opneemt in haar bilaterale preferentiële handelsovereenkomsten met een andere overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie.) in de pan-Euro-mediterrane (PEM) zone 2021/C 492/01

8.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 492/1


Bericht van de Commissie over de toepassing van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen (1) in de pan-Euro-mediterrane (PEM) zone

(2021/C 492/01)

Met het oog op de toepassing van de diagonale cumulatie van de oorsprong tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen, geven de betrokken partijen elkaar, via de Europese Commissie, kennis van de regels van oorsprong die van kracht zijn met de andere toepassende overeenkomstsluitende partijen.

Er wordt aan herinnerd dat diagonale cumulatie (van bewerkingen, verwerkingen en/of materialen) alleen kan worden toegepast indien de toepassende overeenkomstsluitende partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en de toepassende overeenkomstsluitende partij van eindbestemming vrijhandelsovereenkomsten met identieke oorsprongsregels hebben gesloten met alle toepassende overeenkomstsluitende partijen die bijdragen tot de verkrijging van de oorsprong.

Producten van oorsprong uit een toepassende overeenkomstsluitende partij die geen overeenkomst heeft gesloten met de toepassende overeenkomstsluitende partij waar de laatste be- of verwerking werd verricht en/of met de partij van eindbestemming, worden niet als van oorsprong beschouwd.

Aan de hand van de door de toepassende overeenkomstsluitende partijen aan de Europese Commissie gedane kennisgevingen bevatten de bijgevoegde tabellen de volgende gegevens:

Tabel 1 – een vereenvoudigd overzicht van cumulatiemogelijkheden op 16 november 2021.

Tabel 2 – de datum vanaf wanneer de diagonale cumulatie van toepassing wordt.

Een “X” in tabel 1 betekent dat er tussen twee partners een vrijhandelsovereenkomst bestaat met oorsprongsregels die cumulatie toestaan op basis van de overgangsregels van oorsprong. Om diagonale cumulatie met een derde partner te kunnen gebruiken, moeten alle vakken van de tabel tussen de drie partners met een “X” zijn gemarkeerd.

De in tabel 2 genoemde data verwijzen naar de datum van toepassing van de diagonale cumulatie op basis van artikel 8 van aanhangsel A bij de protocollen betreffende de oorsprongsregels tussen de toepassende overeenkomstsluitende partijen. In dat geval wordt de datum voorafgegaan door “(T)”

De codes voor de in de tabellen vermelde toepassende overeenkomstsluitende partijen zijn als volgt:

Europese Unie

EU

EVA-Staten:

IJsland

IS

Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein)(2)

CH (+ LI)

Noorwegen

NO

De Faeröer

FO

De deelnemers aan het Barcelonaproces:

Jordanië

JO

Palestina(3)

PS

De deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces van de EU:

Albanië

AL

Noord-Macedonië

MK

Georgië

GE

Republiek Moldavië

MD

Dit bericht vervangt bericht 2021/C 426/01 (PB C 426 van 21.10.2021, blz. 1).

Tabel 1

Vereenvoudigd overzicht van de diagonale cumulatiemogelijkheden krachtens de overgangsregels van oorsprong in de pan-Euro-mediterrane zone op 16 november 2021

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

GE

MD

EU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

X

X

IS

X

X

X

NO

X

X

X

FO

X

JO

X

PS

X

AL

X

MK

X

GE

X

MD

X


Tabel 2

Toepassingsdatum van de overgangsregels van oorsprong die voorzien in diagonale cumulatie in de pan-Euromediterrane-zone

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

GE

MD

EU

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 9.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+LI)

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

FO

(T) 1.9.2021

JO

(T) 1.9.2021

PS

(T) 1.9.2021

AL

(T) 1.9.2021

MK

(T) 9.9.2021

GE

(T) 1.9.2021

MD

(T) 16.11.2021


(1) “Toepassende overeenkomstsluitende partij”: een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie die deze PEM-overgangsregels van oorsprong opneemt in haar bilaterale preferentiële handelsovereenkomsten met een andere overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie.

(2) Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein vormen een douane-unie.

(3) Deze benaming mag niet worden uitgelegd als erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.