Home

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus 2021/C 18/02

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus 2021/C 18/02

18.1.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 18/2


Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

(2021/C 18/02)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de heer Yuri Khadzimuratavich KARAEU (nr. 5), de heer Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH (nr. 6), de heer Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU (nr. 7), de heer Yuri Genadzevich NAZARANKA (nr. 9), de heer Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU (nr. 14), de heer Maxim Aliaksandravich GAMOLA (nr. 15), de heer Valeri Paulavich VAKULCHYK (nr. 27), de heer Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK (nr. 32) en de heer Andrei Aliakseevich RAUKOU (nr. 58), die worden genoemd in de bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB (1) van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 (2) van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus.

De Raad is voornemens vast te houden aan de beperkende maatregelen tegen bovengenoemde personen, met een nieuwe motivering. Deze personen worden hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat zij bij de Raad een verzoek kunnen indienen om kennis te nemen van de voorgenomen motivering betreffende hun aanwijzing. Het verzoek dient vóór 25 januari 2021 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.