Home

Kennisgeving aan bepaalde personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea 2021/C 229 I/01

Kennisgeving aan bepaalde personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea 2021/C 229 I/01

15.6.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 229/1


Kennisgeving aan bepaalde personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

(2021/C 229 I/01)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de heer Ri Pyong Chul (nr. 77), zijnde een persoon die is vermeld in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2016/849 en in bijlage XIII bij Verordening (EU) 2017/1509 (1), alsook van de heer SO Sang-kuk (nr. 6), de heer KIM Yong Chol (nr. 7), de heer HONG Sung-Mu (nr. 10), de heer JO Kyongchol (nr. 11), de heer KIM Rak Kyom (nr. 15), de heer KIM Won-hong (nr. 16), de heer PAK Jong-chon (nr. 17), de heer RI Jong-su (nr. 18), de heer SON Chol-ju (nr. 19), de heer RI Myong Su (nr. 24), de heer SO Hong Chan (nr. 25) en het nucleair onderzoekscentrum van Yongbyon (nr. 4), zijnde personen en een entiteit die zijn vermeld in bijlage II, deel I, bij Besluit (GBVB) 2016/849 (2) en in bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509 (3), alsook van de heer KIM Tong-un (nr. 2), zijnde een persoon die is vermeld in bijlage II, deel II bij Besluit (GBVB) 2016/849 (4) en in bijlage XV bij Verordening (EU) 2017/1509 (5), alsook de heer YUN Chol (nr. 6), zijnde een persoon die is vermeld in bijlage III bij Besluit (GBVB) 2016/849 en in bijlage XVI bij Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea.

De Raad is voornemens vast te houden aan de beperkende maatregelen tegen deze personen en entiteiten, met vermelding van de nieuwe motiveringen. Deze personen worden hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat zij bij de Raad een verzoek kunnen indienen om kennis te nemen van de beoogde motivering betreffende hun aanwijzing. Het verzoek dient vóór 28 juni 2021 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.

(2)PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79.

(3)PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.

(4)PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79.

(5)PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.