Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10615 — BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 402/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10615 — BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 402/07

19.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10615 — BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 402/07)

1.

Op 10 oktober 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van die verordening.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Booking Holdings Inc (“Booking”, VS);

Flugo Group Holdings AB (“Flugo”, Zweden).

Booking verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over delen van Flugo.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Booking: open vennootschap die wereldwijd online reisdiensten en metazoekdiensten aanbiedt, voornamelijk voor accommodaties, maar ook voor vluchten, autoverhuur en activiteiten. De voornaamste merken van Booking zijn Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com en OpenTable;

Flugo: biedt onder de handelsnaam “eTraveli” onlinereisdiensten aan die bijna uitsluitend gericht zijn op de verkoop van vluchten, maar is in beperkte mate ook actief op het gebied van accommodatie en autoverhuur (ETG biedt via TripStack ook diensten aan voor de distributie van inhoud over luchtvaartmaatschappijen. De activiteiten van Flugo op het gebied van metazoekdiensten onder het merk Flygresor maken geen deel uit van de voorgenomen concentratie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).