Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10687 – D’IETEREN / PHE) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 241/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10687 – D’IETEREN / PHE) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 241/11

24.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 241/23


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10687 – D’IETEREN / PHE)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 241/11)

1.

Op 13 juni 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

D’Ieteren Group (“DIG”) (België),

Parts Holding Europe SAS (“PHE”) (Frankrijk), die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Bain Capital (VS).

DIG zal uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening verkrijgen over het geheel van PHE, door de verwerving van de moedermaatschappij van PHE, Dakar Holdings SCA.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

DIG is een familiale beleggingsonderneming die in diverse sectoren actief is, met name: i) invoer, distributie en detailhandelsverkoop van voertuigen en reserveonderdelen van het Volkswagen-concern (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Bugatti) in België (D’Ieteren Automotive); ii) exploitatie van de Wondercar-franchise (autoschadeherstelbedrijven) in België, en iii) reparatie en vervanging van voertuigbeglazing in diverse lidstaten, onder meer in België en Frankrijk (via Belron en opererend onder diverse merknamen zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®),

PHE: een vennootschap naar Frans recht die vooral actief is in de distributie van reserveonderdelen voor lichte en zware voertuigen en die in diverse EU-lidstaten, waaronder België en Frankrijk, actief is op de onafhankelijke aftermarket (“IAM”). In Frankrijk is PHE ook actief op het gebied van diensten voor de reparatie en vervanging van voertuigbeglazing via de merken Mondial Pare-Brise en Glass Auto Service. In zowel België als Frankrijk levert PHE diensten en zakelijke ondersteuning aan onafhankelijke garages die actief zijn onder een van de PHE-merken, bijvoorbeeld 1,2,3 Autoservice, AD, Autoprimo, Staff Auto, Glass Auto Service in Frankrijk en 1,2,3 AutoService, Requal en AD Expert in België.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet steeds worden vermeld:

M.10687 – D’IETEREN / PHE

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).