Home

Speciaal verslag nr. 5/2022 Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen 2022/C 142/04

Speciaal verslag nr. 5/2022 Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen 2022/C 142/04

30.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/12


Speciaal verslag nr. 5/2022

Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen

(2022/C 142/04)

De Europese Rekenkamer heeft haar Speciaal verslag nr. 5/2022 “Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen” gepubliceerd.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=60922