Home

Speciaal verslag 28/2022: “Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE)” 2022/C 476/06

Speciaal verslag 28/2022: “Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE)” 2022/C 476/06

15.12.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 476/30


Speciaal verslag 28/2022:

“Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE)”

(2022/C 476/06)

De Europese Rekenkamer heeft haar Speciaal verslag 28/2022 gepubliceerd, getiteld: “Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) — SURE-financiering heeft bijgedragen aan behoud van banen tijdens de COVID-19-crisis, maar de volledige impact is niet bekend”.

Het verslag kan rechtstreeks worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=62745