Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 44/14

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 44/14

28.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/32


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 44/14)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING DIE VAN INVLOED IS OP HET ENIG DOCUMENT

“Zeeland”

PGI-NL-A0963-AM05

Datum van de mededeling: 29 oktober 2021

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Aanpassen van de etikettering

Beschrijving: Opnemen mogelijkheid gebruik van een complementair kleinere gebiedsnaam tezamen met de BGA provinciebenaming. Het productiegebied blijft ongewijzigd.

Motivering: Mogelijkheid bieden aan producenten om kleinere gebiedsnaam complementair aan de provincienaam op het etiket te kunnen vermelden en tevens versterking van de regio focus.

De wijziging betreft punt 9: Verdere voorwaarden van het Enig document en het toevoegen van de benaming aan het Productdossier. Hierdoor verschuift de nummering in het productdossier.

Opgenomen wordt de benaming:

Zeeuws Vlaanderen

ENIG DOCUMENT

1. Naam/namen

Zeeland

2. Type geografische aanduiding

BGA – Beschermde geografische aanduiding

3. Categorieën van wijnbouwproducten

1.

Wijn

4.

Mousserende wijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

8.

Parelwijn

9.

Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd

4. Beschrijving van de wijn(en)

1. Wijncategorie 1: wijn

BEKNOPTE BESCHRIJVING IN TEKST

Organoleptische kenmerken:

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig met ook groene aroma’s.

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig.

Analytische kenmerken:

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximum gehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

6,5

Totale minimale zuurtegraad

59,85 in milli-equivalent per liter

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

2. Wijncategorie 4: mousserende wijn

BEKNOPTE BESCHRIJVING IN TEKST

Organoleptische kenmerken:

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig met ook groene aroma’s.

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig.

Analytische kenmerken:

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximum gehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

6,5

Totale minimale zuurtegraad

59,85 in milli-equivalent per liter

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

3. Wijncategorie 5: mousserende kwaliteitswijn

BEKNOPTE BESCHRIJVING IN TEKST

Organoleptische kenmerken:

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig met ook groene aroma’s.

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig.

Analytische kenmerken:

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximum gehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

6,5

Totale minimale zuurtegraad

59,85 in milli-equivalent per liter

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

4. Wijncategorie 8: parelwijn

BEKNOPTE BESCHRIJVING IN TEKST

Organoleptische kenmerken:

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig met ook groene aroma’s.

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig.

Analytische kenmerken:

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximum gehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

6,5

Totale minimale zuurtegraad

59,85 in milli-equivalent per liter

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijncategorie 9: Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd

BEKNOPTE BESCHRIJVING IN TEKST

Organoleptische kenmerken:

De witte wijnen hebben frisse zuren, zijn vol fruitig met ook groene aroma’s.

De rode wijnen worden gekenmerkt door rood fruit en zijn vol fruitig.

Analytische kenmerken:

Voor wat betreft de volgende kenmerken wordt gewerkt binnen de geldende definities in de EU verordeningen / Nederlandse ministeriële regels:

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte

Maximum gehalte aan vluchtige zuren

Totaal maximum gehalte aan zwaveldioxide

Maximale verrijking, ontzuren en na toestemming aanzuren

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholvolumegehalte (in volumeprocent)

6,5

Totale minimale zuurtegraad

59,85 in milli-equivalent per liter

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Totaal maximumgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

5.1. Specifieke oenologische procedés

Wit: oogst, sorteren, persen, voorklaren, gisting, klaren / rijpen, bottelen

Rood: oogst, sorteren, kneuzen / onststelen, schil gisting, persen, melkzuurgisting, klaren / rijpen, bottelen

5.2. Maximumopbrengsten

Witte druiven

100 hectoliter per hectare

Rode druiven

85 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

Provincie Zeeland, afgebakend door de grondwettelijk bepaalde provinciegrenzen

7. Voornaamste wijndruivenras(sen)

Acolon

Auxerrois B

Bacchus B

Baco noir

Baron N

Bianca B

Birstaler muscat

Bronner B

Cabaret Noir N (VB-91-26-4)

Cabernet Blanc B (VB-91-26-1)

Cabernet Cantor N

Cabernet Carbon N

Cabernet Carol N

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc N

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin N (VB-91-26-17)

Calandro N

Carmenere

Chardonnay B

Dakapo

Domina N

Dornfelder N

Dunkelfelder N

Excelsior

Faber B

Florental N

Früburgunder N

Gamaret N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Golubok N

Hegel

Helios

Hibernal B

Huxelrebe B

Hölder B

Johanniter B

Juwel B

Kerner B

Kernling B

Landal N

Léon millot N

Maréchal Foch N

Melody

Merlot

Merzling B

Meunier N

Monarch

Morio muscat B

Muscaris B

Muscat Blanc

Muscat Blue

Müller thurgau B

Orion B

Ortega B

Palatina

Phoenix B

Pinot Gris G

Pinot blanc B

Pinot noir N

Pinotin N

Plantet N

Polo Muscat B

Portugiezer N

Prior N

Rayon d’or B

Reberger

Regent N

Riechensteiner B

Riesling B

Rondo N

Roter Elbling Rs

Ruländer G

Satin Noir N (VB-91-26-29)

Sauvignac B (Cal 6-04)

Sauvignon Blanc B

Sauvignon Soyhieres B (VB-32-7)

Scheurebe B

Schönburger Rs

Seyval B

Siegerrebe Rs

Silcher B

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

St. Laurent

Staufer

Sylvaner B

Syrah

Tempranillo

Villaris B

Viognier B

Würzer B

Zweigeltrebe N

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1. Geofrafisch gebied: beschrijving en klimaat

De bodem bestaat voornamelijk uit holecene zeeklei- en zeezandafzettingen, vaak op een veenondergrond. Langs de kust duin (zand) vindt men afzettingen met daarbinnen veelal een strook zeezand vermengd met klei of veen (zgn. geestgronden).

Het klimaat wordt gekenmerkt door:

Een gemiddelde neerslag van 825 mm / jaar

1 739 zonne-uren (Vlissingen en Wilhelminadorp) ) / jaar

Een gemiddelde temperatuur van 10,6o C voor een jaar en in de zomer 17,1o C

Een verschil tussen de dag- en nachttemperatuur in september van 7,5o C

8.2. Causaal verband

Het klimaat maakt het mogelijk om tot de vermelde opbrengst en rijpheid te komen. De rijpheid uit zich in een frisse vol fruitige wijn met ook groene tonen en rood fruit voor de rode wijn.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Rechtskader:

In de EU-regelgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Uitzondering inzake de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Nabijgelegen gebied van toepassing op de productie van wijn

Voor wat betreft het productiegebied voor het maken van de wijn (vinificatie) zijn alle Nederlandse provincies gedefinieerd als nabijgelegen.

Wanneer de grondwijn in het gebied van de BGA of in een nabijgelegen gebied is gemaakt kan een deel van deze grondwijn of het totale volume in loon worden gebotteld als parel- of mousserende wijn.

Deze handeling kan plaats vinden buiten het BGA-gebied of nabijgelegen gebied met behoud van de BGA naam. Op het etiket wordt in dat geval ook de loonbottelaar vermeld, mogelijk met behulp van een codenummer (Gebotteld door...............voor.............).

Rechtskader:

In de EU-regelgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De volgende naam van een kleiner gebied, dat valt binnen het BGA gebied “Zeeland”, kan samen met de gebiedsnaam Zeeland gebruikt worden, indien minimaal 85 % van de gebruikte druiven uit dit gebied komen:

Zeeuws-Vlaanderen

Link naar het productdossier

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/09/BGA_Zeeland_productdossier.pdf


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.