Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 17, lid 6, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad 2022/C 78/06

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 17, lid 6, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad 2022/C 78/06

18.2.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/54


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 17, lid 6, van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad

(2022/C 78/06)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 27 van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES VAN HET TECHNISCH DOSSIER

“Hohenloher Birnenbrand” / “Hohenloher Birnenwasser”

EU-nr.: PGI-DE-02495 – 17 april 2019

1. Te registreren geografische aanduiding

“Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser”

2. Categorie gedistilleerde drank

9.

Vruchten-eau-de-vie

3. Beschrijving van de gedistilleerde drank

Fysische, chemische en/of organoleptische kenmerken

“Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” wordt uitsluitend in het district Hohenlohe geproduceerd door gisting en distillatie van peren uit dat district, met uitzondering van rassen van tafelperen (zoals bon chrétien williams).

Effectief alcoholvolumegehalte van de drinkklare gedistilleerde drank: een alcoholvolumegehalte van ten minste 38 %.

Maximaal methanolgehalte: 1 200 g/hl zuivere alcohol

Helderheid: helder

Kleur: kleurloos of, voor in houten vaten gerijpte producten, geelachtig tot bruinachtig

Geur: typisch aroma van peren-eau-de-vie met waarneembare tanninen

Smaak: aromatisch perenbouquet, deels kenmerkend voor de gebruikte perenvariëteit

Toegestane levensmiddelenadditieven of andere stoffen: geen, met uitzondering van water om te verdunnen tot drinksterkte.

Specifieke kenmerken (vergeleken met gedistilleerde dranken van dezelfde categorie)

“Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” wordt uitsluitend bereid uit peren die in het geografische gebied “Hohenlohe” worden geteeld. De gebruikte perenrassen zijn traditionele rassen die in het geografische gebied worden geteeld en typisch zijn voor het gebied. Zij zijn in de regel al eeuwenlang inheems in de regio en zijn daarom bijzonder geschikt gebleken voor de plaatselijke omstandigheden en toepassingen. Van oudsher gaat het om hoogstammige perenbomen of perenbomen die op sterk groeiende onderstammen worden gekweekt, met uitzondering van rassen van tafelperen (zoals bon chrétien williams).

Vanwege hun conserverende werking genoten perenrassen met een hoog suiker- en tanninegehalte de voorkeur en zijn deze specifiek geteeld om de conservering van de cider (vruchtenwijn) te verbeteren.

Distillaten van perenvariëteiten die kenmerkend zijn voor het gebied “Hohenlohe” bevatten gemiddeld 20 % meer ethyllactaat en 30 % meer 1-hexanol dan distillaten van andere perenrassen. Beide stoffen zijn aromatiserende stoffen en dienen als merkstof voor “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser”. Voor geen van deze merkstoffen mogen grenswaarden/absolute waarden worden vastgesteld, aangezien ze kenmerkend zijn voor de grondstof Pyrus communis en afhankelijk zijn van de van nature voorkomende biologische en milieuomstandigheden, die van jaar tot jaar kunnen veranderen, met name afhankelijk van de weersomstandigheden.

“Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” heeft een minimaal alcoholgehalte van 38 % vol, wat hoger is dan het in de EU-wetgeving voor vruchten-eau-de-vie vastgestelde minimale alcoholgehalte van 37,5 % vol.

Voor in houten vaten gerijpte producten worden geen kleurstoffen gebruikt, zelfs niet “karamel” (E 150 a-d) voor kleurbalanceringsdoeleinden.

Aan de distillaten of het eindproduct worden geen zoetstoffen toegevoegd om de smaak af te maken.

4. Betrokken geografisch gebied

“Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” mag alleen in het gedefinieerde en afgebakende geografische gebied dat bekendstaat als “Hohenlohe” worden geproduceerd met perenrassen die in het gebied worden geteeld en typisch zijn voor de regio, met uitzondering van tafelperenrassen (zoals bon chrétien williams).

Naast het plattelandsdistrict Hohenlohe omvat het gebied “Hohenlohe”, dat in Baden-Württemberg ligt, de aangrenzende plattelandsdistricten Main-Tauber-Kreis, Schwäbisch Hall en Heilbronn, alsook het district Neckar-Odenwald-Kreis in de Regierungsbezirk Karlsruhe.

De verlaging van het hoge alcoholgehalte van het perendistillaat of de perendistillaten tot drinksterkte door toevoeging van water, de botteling of het decanteren in andere geschikte verkoopverpakkingen en etikettering en verpakking kunnen ook buiten het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

5. Methode voor het verkrijgen van de gedistilleerde drank

Titel – Type methode

Vergisting en distillatie

Procedure

De eerste fase van de productie van “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” bestaat uit het hakken of fijnstampen van peren (Pyrus communis L.) die uitsluitend in het afgebakende geografische gebied zijn geoogst. Er moet voor worden gezorgd dat alleen rijpe, gezonde en schone peren worden gebruikt. De gebruikte peren zijn traditionele variëteiten die uitsluitend in het geografische gebied worden geteeld, voornamelijk op hoogstambomen of sterke onderstammen en ook op verspreid staande bomen. Deze fase van het proces vindt voor elk ras afzonderlijk plaats, evenals met mengsels van rassen. Het fijngehakte of fijngestampte fruit wordt in een tank of vat gedaan (maceratie).

De tweede fase is de gisting van de gemacereerde vruchten, waarbij in het algemeen zuivere gisten worden toegevoegd. Er worden geen genetisch gemodificeerde gisten gebruikt. Bij de vergisting, die plaatsvindt bij een gecontroleerde temperatuur en volgens een vaste procedure, wordt de suiker in de peren omgezet in alcohol en koolstofdioxide. Het vergistingsproces duurt gemiddeld twee tot zes weken. Zodra de gisting is voltooid, wordt het gefermenteerde beslag slechts kort bewaard om de typische perenaroma’s te ontwikkelen. Het alcoholgehalte van het gefermenteerde, bewaarde beslag bedraagt 4-8 % vol.

De derde productiefase is de distillatie van het gefermenteerde perenbeslag. In de praktijk worden hiervoor verschillende ontwerpen van distilleerapparatuur (alambieken genoemd) gebruikt. Naargelang van het type distillatieapparatuur (een alambiek met of zonder verrijkingsbekkens) wordt het beslag één of twee keer gedistilleerd tot minder dan 86 % vol. Tegenwoordig wordt veelal gebruikgemaakt van koperen alambieken met verrijkingsbekkens, waardoor het vruchtenbeslag slechts eenmaal wordt gedistilleerd. Dit bespaart niet alleen energie, maar helpt ook de perenaroma’s beter te bewaren. Het afgebakende geografische gebied “Hohenlohe” telt van oudsher honderden kleinschalige distilleerderijen, bekend als Abfindungsbrennereien. Deze kleinschalige distilleerderijen worden forfaitair belast en hun jaarlijkse productie van zuivere alcohol is volgens de geldende accijnswetgeving beperkt tot driehonderd liter.

De vierde productiefase, na de distillatie, is de opslag (bv. in een aarden kruik, een tank van roestvrij staal enz.) en/of rijping in geschikte vaten. Vaten van es of kastanjehout worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat het distillaat kleurloos blijft. Toch gebruiken sommige producenten van “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” ook vaten die hoofdzakelijk van eikenhout zijn gemaakt.

Na de bewaring of rijping volgt de vijfde productiefase, het afwerkingsproces, dat de volgende stappen omvat:

(facultatief) mengen van verschillende perendistillaten die aan bovenstaande vereisten moeten voldoen;

verdunnen van de perendistillaten met een hoog alcoholgehalte tot drinksterkte met behulp van water;

botteling of decanteren in andere voor de verkoop geschikte recipiënten, en

etikettering en verpakking.

Aan “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” worden geen levensmiddelenadditieven, andere kleurstoffen of zoetstoffen toegevoegd.

In opslagtanks voor de rijping van perendistillaten worden geen houtsnippers of houten inzetstukken gebruikt.

6. Verband met het geografische milieu of de oorsprong

Voor het verband relevante bijzonderheden over het geografische gebied of de oorsprong

Sinds mensenheugenis worden het geografische gebied “Hohenlohe” en zijn afzonderlijke natuurgebieden (met name de riviervalleien) gekenmerkt door weideboomgaarden en, met name wat peren betreft, door hoogstammige perenbomen of perenbomen die op sterke onderstammen worden gekweekt, inclusief verspreide bomen of in rijen aangeplante bomen (bv. lanen) of individuele bomen aan akkerranden. De verscheidenheid aan natuurgebieden en plaatselijke omstandigheden wordt weerspiegeld in de verscheidenheid van de perenrassen die typisch zijn voor de productieplaats.

Perenrassen met een hoog suikergehalte zijn bijzonder geschikt voor de productie van alcohol (alcoholopbrengst).

De voor de productie van distillaten gebruikte perenrassen zijn meestal die welke typisch zijn voor de “Hohenlohe”-regio, zoals karcherbirne, nägelesbirne, fässlesbirne/schnäwelesbirne, palmischbirne en wahlsche schnapsbirne. Deze rassen hebben ook regionale namen.

Deze speciale rassen perenciderperen en schnapsperen (“Schnaps” is het woord dat in Zuid-Duitsland in de spreektaal wordt gebruikt om gedistilleerde dranken van goede kwaliteit aan te duiden) worden ook in de literatuur beschreven.

Beide in Württemberg gevestigde onderzoeksinstellingen die gespecialiseerd zijn in gedistilleerde dranken en in het bijzonder in vruchten-eau-de-vies (het staatsinstituut voor onderwijs en onderzoek op het gebied van viticultuur en pomologie en het fermentatietechnologie-instituut van de universiteit van Hohenheim) hebben specifiek onderzoek gevoerd naar de peren-eau-de-vies van Hohenlohe en hebben de bijzondere kwaliteit ervan aangetoond, die te danken is aan het feit dat ze gemiddeld 20 % meer ethyllactaat en 30 % meer 1-hexanol bevatten dan distillaten op basis van andere in weideboomgaarden geteelde perenrassen.

In een onderzoeksproject getiteld “Kwaliteitsdistillaten van boomgaardvruchten”, dat tussen 1999 en 2001 werd uitgevoerd door de universiteit van Hohenheim (Instituut voor voedseltechnologie, afdeling fermentatietechnologie), werden de verschillende perenrassen onderzocht op hun geschiktheid voor de productie van waardevolle, aromatische en karakteristieke distillaten. De studie bevestigde dat de voor het bovengenoemde geografische gebied kenmerkende perenrassen het potentieel hebben om hoogwaardige perendistillaten op te leveren die typisch zijn voor de regio (zie de informatie onder “Beschrijving van de gedistilleerde drank”).

In een ander project dat werd uitgevoerd door de universiteit van Hohenheim (Instituut voor voedseltechnologie, departement fermentatietechnologie) in samenwerking met het Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. van 2013 tot 2014, werd opnieuw bevestigd dat “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser”, of het nu om één ras of een blend gaat, een aanzienlijk groter organoleptisch potentieel heeft dan peren-eau-de-vie van andere gewone perenrassen, waaronder Williams-eau-de-vies.

Specifieke aan het geografische gebied toe te schrijven kenmerken van de gedistilleerde drank

Naast de eeuwenlange traditie in het distilleren van vruchten-eau-de-vies, is de belangrijkste en traditionele eigenschap het overweldigende gebruik van sterke onderstammen, alsook het brede scala aan perenrassen die, vanwege hun hoge suikergehalte en in zekere mate hun tanninegehalte, geschikt zijn om tot verscheidene producten te worden verwerkt.

Sterke onderstammen hebben diepere wortels en kunnen daarom ook de mineraliteit van de bodem en een karakteristiek aroma aan de vruchten verlenen. Over het algemeen bevatten aan sterke onderstammen aangepaste pitvruchtenrassen een hoog tanninegehalte in vergelijking met de rassen die worden geteeld op dwerggroei-onderstammen, waardoor ze een wrange, astringente smaak krijgen.

Met name in gebieden die minder geschikt zijn voor de intensieve teelt van fruit op dwerggroei-onderstammen voor rechtstreekse consumptie, zorgen de bijzondere en gevarieerde bodem- en klimaatomstandigheden van het geografische gebied ervoor dat de peren/perenrassen die daar traditioneel worden geteeld en de rassen die zijn aangepast aan de verschillende plaatselijke omstandigheden, daar goed gedijen. Dit gebeurt in extensieve weideboomgaarden. Daarom dragen deze perenvariëteiten bij tot een evenwichtige verhouding tussen suikergehalte en zuurgraad en zorgen ze voor overeenkomstige rasspecifieke en tanninearoma’s op een wijze die kenmerkend is voor elk ras en dus voor elke locatie. Deze aroma’s komen tot uiting in de organoleptische eigenschappen van het distillaat. Met name de teelt van peren op hoogstambomen of sterke onderstammen helpt ervoor te zorgen dat het rasspecifieke aromaprofiel van de desbetreffende grondstoffen tot uiting komt in de kenmerkende organoleptische eigenschappen (met name geur en smaak) van de betrokken distillaten (bijvoorbeeld tanninearoma’s). Er is ook het typische aroma van peren-eau-de-vie, evenals het aromatische perenbouquet, die deels kenmerkend zijn voor het gebruikte perenras.

Het geografische gebied herbergt een rijkdom aan traditionele perenrassen, waaronder vele die in de loop der eeuwen een bijzondere geschiktheid hebben ontwikkeld (hoog suikergehalte, aroma’s, tanninen) om in alambieken te worden verwerkt en die daardoor in de regio en daarbuiten meer wijdverspreid en hogelijk gewaardeerd zijn geworden (zie ook “Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei” [De 100 beste fruitrassen voor distillatie], Hartmann/Schwarz, blz. 100 e.v.).

In 1854 beschreef Eduard Lucas in zijn boek “Die Kernobstsorten Württembergs” [De pitvruchtenrassen van Württemberg] perenrassen met bijzondere distillatiekenmerken (speciale kwaliteit, bijvoorbeeld karcherbirne, masselbacher mostbirne, geddelbacher mostbirne, steinbacher mostbirne, palmischbirne, nägelesbirne, fässlesbirne/schnäwelesbirne, mästlesbirne, wilde Eeierbirne). Wahlsche schnapsbirne is een speciaal inheems ras dat voortkomt uit een toevallige zaailing, die in de vorige eeuw werd ontdekt door een distilleerder van vruchten-eau-de-vie uit Hohenlohe.

7. EU- of nationale/regionale bepalingen

Rechtsgrondslag

EU-wetgeving betreffende gedistilleerde dranken; horizontale EU-wetgeving betreffende de etikettering van levensmiddelen; nationale wetgeving inzake gedistilleerde dranken (federale wetgeving).

Beschrijving van de (het) voorschrift(en)

Algemene kwaliteitscriteria voor vruchten-eau-de-vie.

8. Aanvrager

Naam en titel aanvrager

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [Federaal ministerie van Landbouw en Voedingsmiddelen], eenheid 414

Rechtsvorm, omvang en samenstelling (in het geval van rechtspersonen)

Federaal ministerie dat deel uitmaakt van de federale regering

Nationaliteit

Duitsland

Adres:

Rochusstrasse 1

53123 Bonn

Land

Duitsland

Telefoonnummer:

+49 0228995290

E-mailadres(sen):

poststelle@bmel.bund.de, 414@bmel.bund.de

9. Aanvullingen op de geografische aanduiding

Aanvullingen op de geografische aanduiding

Andere geografische aanduidingen en referenties

Definitie, beschrijving of reikwijdte van de aanvulling

Indien “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” ook in de handel wordt gebracht onder de naam van een regio of plaats binnen het afgebakende geografische gebied “Hohenlohe” (bv. Schwäbisch Haller Birnenbrand, Heilbronner Birnenbrand), moeten de peren uit dat kleinere geografische gebied komen en moet de distilleerderij daar gevestigd zijn.

Er kan ook informatie met betrekking tot regionale marketingconcepten worden toegevoegd, bijvoorbeeld een logo voor “Hohenloher Streuobstparadies” (Boomgaardparadijs Hohenlohe).

Aanvullingen op de geografische aanduiding

Informatie over rijping en veroudering plus andere informatie (perenrassen):

Definitie, beschrijving of reikwijdte van de aanvulling

De algemene voorschriften inzake informatie over rijping en veroudering zijn van toepassing op vruchten-eau-de-vie met een soortnaam (verkoopbenaming of wettelijke benaming). Voor informatie over veroudering gelden ook de volgende regels:

1.

Als een product ten minste 12 maanden is gerijpt of bewaard, mag het worden geëtiketteerd met de precieze duur van de rijping of bewaring in jaren of maanden, bijvoorbeeld “14 maanden gerijpt” of “14 maanden bewaard”.

2.

Producten die drie jaar gerijpt zijn, mogen worden geëtiketteerd met de vermelding “alt” [oud].

3.

Leeftijdsaanduidingen die gewoonlijk worden gebruikt voor wijn-eau-de-vie en Weinbrand/brandewijn, zoals “VSOP”, “VS” enz., worden niet gebruikt voor “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser”.

4.

De gebruikte perenrassen mogen worden vermeld in aanvulling op de geografische aanduiding “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser”.

5.

Het gebruik van geografische aanduidingen in de vorm van collectieve merken in combinatie met regionale marketingconcepten (bijvoorbeeld Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, WiesenObst) is toegestaan. Voor een aanvullende aanduiding van een geografische eenheid die kleiner is dan het geografische gebied, moeten de peren afkomstig zijn uit die kleinere geografische eenheid en moet de distilleerderij zich in die kleinere geografische eenheid bevinden. Onverminderd het bovenstaande mogen gecertificeerde kwaliteitslabels worden gebruikt die zijn verkregen op basis van een toekenningsregeling die een organoleptisch en analytisch onderzoek omvat.

6.

De geografische aanduiding “Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser” mag vergezeld gaan van een aanduiding van het ras of de rassen die als grondstof worden gebruikt, in afnemende volgorde van het aandeel daarvan, mits het gaat om typische regionale rassen die al meer dan vijftig jaar in het geografische gebied worden aangetroffen en gebruikt. De relevante en noodzakelijke informatie wordt verstrekt door het Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e. V. of is te vinden op http://www.logl-bw.de/index.php/extensions/streuobst.

7.

Op het etiket van producten die volledig in één distilleerderij worden geproduceerd, d.w.z. daar worden gedistilleerd, tot drinksterkte worden gereduceerd en worden gebotteld, mag ook de aanvullende vermelding “destilliert und abgefüllt in der Brennerei” (gedistilleerd en gebotteld in de distilleerderij) worden aangebracht.