Home

Bericht aan importeurs Invoer in de Unie in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne 2022/C 87 I/01

Bericht aan importeurs Invoer in de Unie in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne 2022/C 87 I/01

23.2.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 87/1


Bericht aan importeurs

Invoer in de Unie in het kader van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne

(2022/C 87 I/01)

De Europese Commissie deelt importeurs mee dat de douaneautoriteiten van Oekraïne de preferentiële behandeling in het kader van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, niet doeltreffend kunnen beheren en controleren voor goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne.

Aangezien het voor de douaneautoriteiten van Oekraïne niet mogelijk is de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst toe te passen om te waarborgen dat goederen uit die gebieden in aanmerking komen voor preferentiële tariefbehandeling en om na te gaan of ze aan alle noodzakelijke vereisten voldoen, zoals met name bepaald in artikel 33 van Protocol I bij de associatieovereenkomst, is voor dergelijke goederen niet voldaan aan de voorwaarden om voor preferentiële tariefbehandeling in aanmerking te komen.

Daarom wordt marktdeelnemers van de Europese Unie aangeraden geen preferentiële behandeling aan te vragen voor de invoer in de Unie van alle goederen geproduceerd in of uitgevoerd uit de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loegansk van Oekraïne, aangezien het in het vrije verkeer brengen van deze goederen met ingang van de datum van bekendmaking van dit bericht een douaneschuld doet ontstaan.