Home

Stelsels voor elektronische identificatie aangemeld overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.) 2022/C 241/08

Stelsels voor elektronische identificatie aangemeld overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.) 2022/C 241/08

24.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 241/13


Stelsels voor elektronische identificatie aangemeld overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (1)

(2022/C 241/08)

Titel van het stelsel

eID-middelen in het kader van het aangemelde stelsel

Aanmeldende lidstaat

Betrouwbaarheidsniveau

Voor het stelsel verantwoordelijke autoriteit

Datum bekendmaking in het Publicatieblad van de EU

Duitse eID op basis van uitgebreide toegangscontrole (EAC)

Nationale identiteitskaart

Elektronische verblijfstitel

eID-kaart voor burgers van de Unie en EER-onderdanen

Bondsrepubliek Duitsland

Hoog

Bondsministerie van Binnenlandse Zaken

Alt-Moabit 140

10557 Berlijn

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

14.12.2020

SPID – Openbaar systeem voor digitale identiteit

De eID-middelen voor SPID worden verstrekt door:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italië

Hoog

Substantieel Laag

AgID - Agentschap voor een digitaal

Italië

Viale Liszt 21

00144 Rome

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Lepida S.p.A.

13.9.2019

Nationaal identificatie- en authenticatiestelsel

(NIAS)

Persoonlijke identiteitskaart (eOI)

Republiek Kroatië

Hoog

Ministerie van Openbaar

Bestuur, Republiek

Kroatië

Maksimirska 63

10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Ests eID-stelsel: Identiteitskaart

Ests eID-stelsel: RP-kaart

Ests eID-stelsel: Digi-ID

Ests eID-stelsel: e-Residency Digi-ID

Ests eID-stelsel: Mobiil-ID

Ests eID-stelsel: diplomatieke identiteitskaart

Identiteitskaart

RP-kaart

Digi-ID

e-Residency Digi-ID

Mobiil-ID

Diplomatieke identiteitskaart

Republiek Estland

Hoog

Politie- en grenswachtraad

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Nationaal elektronisch identiteitsdocument (DNIe)

Spaanse identiteitskaart (DNIe)

Koninkrijk Spanje

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken -

Koninkrijk Spanje

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 Madrid

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luxemburgse nationale identiteitskaart (eID-kaart)

Luxemburgse eID-kaart

Groothertogdom Luxemburg

Hoog

Minister van Binnenlandse Zaken

BP 10

L-2010 Luxemburg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018

Belgische eID-regeling FAS/eCards

eCard Belgische burgers

eCard vreemdelingen

Koninkrijk België

Hoog

FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)/Directoraat-generaal Digitale Transformatie

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

eidas@bosa.fgov.be

27.12.2018

Cartão de Cidadão (CC)

Portugese nationale identiteits-

kaart (eID kaart)

Portugese Republiek

Hoog

AMA – Agentschap Administratieve modernisering

Rua de Santa Marta 55, 3o

1150 - 294 Lissabon

ama@ama.pt

+351 217231200

28.2.2019

Italiaanse eID op basis van nationale identiteitskaart (CIE)

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Italië

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Piazza del Viminale 1

00184 Rome

segreteriaservizidemografici@interno.it

+39 06 465 27751

13.9.2019

Nationaal

identificatiestelsel van

Tsjechië

Tsjechische eID-kaart

MEG (mobiele key e-overheid)

MojeID

Tsjechië

Hoog

Substantieel

Laag

Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tsjechië

Nad Štolou 936/3

Postbus 21

170 34 Praag 7

eidas@mvcr.cz

+420 974811111

13.9.2019

24.6.2022

Nederlands vertrouwenskader voor elektronische identificatie (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)

Middelen uitgegeven in het kader van eHerkenning (voor bedrijven)

Koninkrijk der Nederlanden

Hoog

Substantieel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties - Logius

Postbus 96810

2509 JE Den Haag

info@eherkenning.nl

13.9.2019

Slowaaks eID-stelsel

Slowaakse eID-kaart

Slowaakse Republiek

Hoog

Bureau van de vice-premier van de Slowaakse Republiek voor Investeringen en Informatisering

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

eidas@vicepremier.gov.sk

+421 220928177

18.12.2019

Lets eID-stelsel

eID karte

eParaksts karte

eParaksts karte+

eParaksts

Letland

Hoog

Substantieel

Bureau voor Staatsburgerschap en

Migratiezaken

(OCMA) van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken van de Republiek Letland

Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3

LV-1026, Rīga

rigas.1.nodala@pmlp.gov.lv

Radio- en televisiebedrijf van de Letse staat (LVRTC)

Ērgļu iela 14 Rīga LV-1012

eparaksts@eparaksts.lv

18.12.2019

Belgische eID-regeling FAS/itsme®

mobiele app itsme®

Koninkrijk België

Hoog

FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)/Directoraat-generaal Digitale Transformatie

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

eidas@bosa.fgov.be

18.12.2019

Deense eID-regeling (NemID)

NemID key card

NemID mobiele app

NemID token

NemID on hardware

NemID IVR

NemID Magna card (key card)

Koninkrijk Denemarken

Substantieel

Agentschap Digitalisering van het Ministerie van Financiën

Landgreven 4

1017 Kopenhagen K

digst@digst.dk

+45 33925200

8.4.2020

Chave Móvel Digital (CMD)

Digitale mobiele key (mobiele eID)

Portugese Republiek

Hoog

AMA – Agentschap Administratieve modernisering

Rua de Santa Marta 55 3o

1150 - 294 Lissabon

ama@ama.pt

+351 217231200

8.4.2020

Litouws eID-stelsel

(ATK - Asmens tapatybės kortelė)

Litouwse nationale identiteitskaart

Republiek Litouwen

Hoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken

van de Republiek Litouwen

Šventaragio str. 2

Vilnius LT-01510

bendrasisd@vrm.lt

+370 52717130

21.8.2020

Nederlands eID-stelsel (DigiD)

DigiD

Koninkrijk der Nederlanden

Substantieel

Hoog

Koninkrijksrelaties - Logius

Postbus 96810 2509 JE

Den Haag

logiussecretariaatproductiehuis@logius.nl

21.8.2020

Maltees eID-stelsel

(Identity Malta)

Elektronisch identiteitsbewijs (e-ID Card) Verblijfstitel (e-RP Card)

Republiek Malta

Hoog

Identity Malta

Castagna Building Valley Road, Msida

enquiries@identitymalta.com

+356 25904900

10.12.2021

Frans eID-stelsel (FranceConnect+ / L’Identité Numérique La Poste)

L’Identité numérique La Poste (mobiele app La Poste)

De Franse Republiek

Substantieel

DINUM (Interministerial Digital Direction)

20 avenue de Ségur 75007 PARIS

eidas@franceconnect.gouv.fr

10.12.2021

Zweedse eID (Svensk e-legitimation)

Freja eID Plus

Koninkrijk Zweden

Substantieel

Agentschap voor digitale

overheid

Storgatan 37

852 30 Sundsvall

Zweden

e-legitimation@digg.se

+46 771114400

18.2.2022

Oostenrijks eID-stelsel (ID Austria)

ID Austria

Oostenrijk

Hoog

Federaal Ministerie van Digitalisering en Economische Zaken/Dienst Registratie identificatienummers (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort/ Stammzahlenregisterbehörde)

Stubenring 1

1010 Wenen, Oostenrijk

post.szrb@bmdw.gv.at

+43 1711000

27.4.2022


(1)PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.