Home

Kennisgeving aan Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO, op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne van toepassing zijn. 2022/C 92/04

Kennisgeving aan Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO, op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne van toepassing zijn. 2022/C 92/04

25.2.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/10


Kennisgeving aan Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO, op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne van toepassing zijn.

(2022/C 92/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de heer Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO, op wie de beperkende maatregelen in de bijlage bij Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne van toepassing zijn.

De Raad is voornemens de bovengenoemde persoon op te nemen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

De desbetreffende persoon wordt er hierbij van op de hoogte gebracht dat hij bij de Raad een verzoek kan indienen om kennis te nemen van de voorgenomen motivering betreffende zijn aanwijzing. Het verzoek dient uiterlijk op 4 maart 2022 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu