Home

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

9.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/22


EUROPESE AUTORITEIT VOOR VERZEKERINGEN EN BEDRIJFSPENSIOENEN

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

(2022/C 427/22)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://www.eiopa.europa.eu/about/accountability-and-transparency/budget-and-accounts_en