Home

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

9.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/45


BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

(2022/C 427/45)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/finance-and-budget/financial-documents