Home

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

9.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/47


EUROPEES UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR GEZONDHEID EN DIGITAAL BELEID

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

(2022/C 427/47)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en