Home

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

9.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/50


EUROPEES UITVOEREND AGENTSCHAP ONDERZOEK

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2021

(2022/C 427/50)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en