Home

Speciaal verslag 19/2023 “Inspanningen van de EU om te komen tot duurzaam bodembeheer — Weinig ambitieuze normen, onvoldoende doelgerichtheid” 2023/C 245/07

Speciaal verslag 19/2023 “Inspanningen van de EU om te komen tot duurzaam bodembeheer — Weinig ambitieuze normen, onvoldoende doelgerichtheid” 2023/C 245/07

12.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/7


Speciaal verslag 19/2023

“Inspanningen van de EU om te komen tot duurzaam bodembeheer — Weinig ambitieuze normen, onvoldoende doelgerichtheid”

(2023/C 245/07)

De Europese Rekenkamer heeft haar speciaal verslag 19/2023 gepubliceerd, getiteld “Inspanningen van de EU om te komen tot duurzaam bodembeheer — Weinig ambitieuze normen, onvoldoende doelgerichtheid”.

Het verslag kan rechtstreeks worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: https://www.eca.europa.eu/nl/publications/sr-2023-19