Home

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2023/C 41/13

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2023/C 41/13

3.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 41/33


Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2023/C 41/13)

Deze bekendmaking verleent het recht om binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingsaanvraag.

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN NIET-MINIMALE WIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER INZAKE BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMINGEN/BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Aanvraag tot goedkeuring van een wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

“Pesca e Nettarina di Romagna”

EU-nr.: PGI-IT-1535-AM02 — 15.9.2020

BOB ( ) BGA (X)

1. Aanvragende groepering en rechtmatig belang

Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. (vereniging ter bescherming van de BGA Pesca e Nettarina di Romagna)

Via Béla Bartók 29/G

44124 — Ferrara (Italië)

Tel. +39 0532904511

Fax +39 0532904521

Gecertificeerde e-mail: consorziopesca@registerpec.it

Het Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. is gerechtigd een wijzigingsaanvraag in te dienen overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Besluit nr. 12511 van het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid van 14 oktober 2013.

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben:

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige (controles; volgorde en titels van de artikelen)

4. Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document (of gelijkwaardig document) is bekendgemaakt, die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

5. Wijziging(en)

Beschrijving van het product

De volgende lijst van variëteiten in artikel 2, lid 1, van het productdossier:

“Pesca di Romagna”

Variëteiten met geel vruchtvlees: Maycrest, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Suncrest, Royal Glory, Royal Gem, Dixired, Flavorcrest, Glohaven, Merril Gem Free 1, Redhaven, Royal Majestic, Royal Time, Rich Lady, Maria Marta, Summer Rich, Grenat, Elegant Lady, Fayette, Royal Summer, Royal Lee, Royal Pride, Romestar, Symphonie, Mercil (of O’Henry), Zainori (of Kaweat);

variëteiten met wit vruchtvlees: Iris Rosso, Maria Bianca, Tendresse (of Joulie), Duchessa d’Este, Rossa di San Carlo, Zaidaso (of Kewina).

en

““Nettarina di Romagna”

Variëteiten met geel vruchtvlees: Early Sungrand, Maygrand, Laura, Ambra, Maillara (of Big Ben), Nectaprima, Noracila, Flavortop, Indipendence, Maria Emilia, Maria Laura, Spring Red, Weimberger, Big Top (of Zaitabo), Guerriera, Alitop, Honey Blaze, Romagna Big, Fantasia, Maria Aurelia, Nectaross, Stark Red Gold, Venus, Sweet Red, Sweet Lady, Morsiani 90, Honey Royal, Honety Glo’, Romagna Gold;

variëteiten met wit vruchtvlees: Silver King, Caldesi 2000, Nectarmagie, Silver Giant, Maillarmagic, Necta Perle, Romagna 3000, Romagna Red.”

is als volgt gewijzigd:

Perziken:

vroege variëteiten met geel vruchtvlees:

Bordò, Coraline (of Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time;

halflate variëteiten met geel vruchtvlees:

Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant Lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (of O’Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (of Kaweah), Zee Lady;

vroege variëteiten met wit vruchtvlees:

Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty;

halflate variëteiten met wit vruchtvlees:

Duchessa d’Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (of Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (of Joulie), Zaidaso (of Kewina).

Nectarines:

vroege variëteiten met geel vruchtvlees:

Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme Beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (of Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger;

halflate variëteiten met geel vruchtvlees:

Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August Red, Big Top (of Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western Red;

vroege variëteiten met wit vruchtvlees:

Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise;

halflate variëteiten met wit vruchtvlees:

Caldesi 2020, Maillarmagie (of Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.”

De wijziging betreft de actualisering en uitbreiding van de variëteiten die mogen worden gebruikt. Dit is nodig vanwege de hoge mate waarin en snelheid waarmee in de sector variëteiten worden vernieuwd en omdat de beschikbaarheid van de producten met de BGA moet worden gewaarborgd. Er zijn daarom nieuwe cultivars toegevoegd, die zeer vaak afstammen van eerdere of oude cultivars. Door de uitbreiding van het assortiment variëteiten kan ook de oogstperiode worden verlengd, wat betekent dat het product beter beschikbaar zal zijn voor de consument en gedurende een langere periode beschikbaar zal zijn dan nu het geval is.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.2 van de samenvatting en het desbetreffende punt 3.2 van het enig document.

Aan artikel 2 van het productdossier is de volgende alinea toegevoegd:

Voor de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” mag gebruik worden gemaakt van andere perzikcultivars die het resultaat zijn van onderzoek naar variëteiten, mits met experimenteel en schriftelijk bewijs wordt aangetoond dat de methode voor het verkrijgen van het product en de kwaliteitskenmerken van de vruchten in overeenstemming zijn met dit productdossier. Het gebruik van dergelijke cultivars voor de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” moet vooraf worden gemeld aan en worden beoordeeld door het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid, dat daartoe technisch advies kan inwinnen bij de controle-instantie of een andere instantie.

Deze wijziging is bedoeld voor producenten die in de toekomst nieuwe variëteiten willen introduceren die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek, en moet ervoor zorgen dat ondanks het vernieuwingstempo van de variëteiten dat kenmerkend is voor deze soort, toch aan de oorspronkelijke kenmerken van de “Pesca e Nettarina di Romagna” wordt voldaan.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.2 van de samenvatting en het desbetreffende punt 3.2 van het enig document.

In artikel 6, lid 1, van het productdossier zijn de volgende teksten over de kenmerken van de vruchten:

Wanneer ze in de handel wordt gebracht, moet de “Pesca di Romagna” de volgende kenmerken hebben:

Geelvlezige cultivars

Afmetingen: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een omtrek van 21 cm;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

vruchtschil, vorm en gemiddeld gewicht conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

Witvlezige cultivars

Afmetingen: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een omtrek van 21 cm;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

vruchtschil, vorm en gemiddeld gewicht conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

en

Wanneer ze in de handel wordt gebracht, moet de “Nettarina di Romagna” de volgende kenmerken hebben:

a)

Geelvlezige cultivars

Vruchtschil: glad;

afmetingen: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een omtrek van 21 cm;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

smaak, vorm en gemiddeld minimumgewicht conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

b)

Witvlezige cultivars

Vruchtschil: glad;

afmetingen: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een omtrek van 21 cm;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

smaak, vorm en gemiddeld minimumgewicht conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

als volgt samengevoegd en verplaatst naar artikel 2 van het productdossier:

Kwaliteitskenmerken

Wanneer ze in de handel worden gebracht, moeten de “Pesca e Nettarina di Romagna” de volgende kenmerken hebben:

Vroege geel- en witvlezige cultivars

Minimumafmetingen A: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een minimumgewicht van 135 g;

suikergehalte: minimaal 9,5° Brix;

vruchtschil en vorm conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

Halflate geel- en witvlezige cultivars

Minimumafmetingen A: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een minimumgewicht van 135 g;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

vruchtschil en vorm conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

Om de tekst beter te structureren, werd het passend geacht onderscheid te maken tussen vroege en halflate cultivars. Dit onderscheid is van invloed op de parameter voor het suikergehalte, waarvan de waarde bij de vroege cultivars, die eerder worden geoogst, lager blijft dan bij de halflate cultivars. De parameter voor het minimumgewicht van de vruchten, die overeenkomt met de andere, reeds in het productdossier opgenomen grootteparameters, zoals aangegeven in de huidige handelsnormen, is ook vermeld om de minimumafmetingen nauwkeuriger te specificeren. Ten slotte zijn alle parameters aan de hand waarvan de kwaliteitskenmerken worden vastgesteld, verplaatst van artikel 6 naar artikel 2 van het productdossier, zodat alle kenmerken van het product in hetzelfde artikel worden vermeld.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.2 van de samenvatting en het desbetreffende punt 3.2 van het enig document.

Aan artikel 2 van het productdossier is de volgende tekst toegevoegd:

“De vruchten mogen ook voor verwerking worden gebruikt. Bovendien is het uitsluitend in het geval van verwerking mogelijk om ook vruchten te gebruiken die voldoen aan alle eisen van het productdossier, behalve die welke betrekking hebben op de afmetingen en de vorm. Lichte oppervlakkige beschadigingen van de schil zijn eveneens toegestaan, mits deze de kwaliteit en houdbaarheid van de vruchten niet nadelig beïnvloeden. Dergelijke vruchten mogen niet aan de eindverbruiker worden verkocht.”

Deze wijziging maakt het mogelijk om ook vruchten te verwerken die alleen qua afmetingen of vorm ontoereikend zijn, ook al zijn zij geproduceerd en geteeld overeenkomstig alle bepalingen van het productdossier. Het is echter verboden om vruchten te verwerken die niet gezond zijn en niet aan het productdossier voldoen.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.2 van de samenvatting en het desbetreffende punt 3.2 van het enig document.

Geografisch gebied

In artikel 3 van het productdossier zijn de volgende teksten over het productiegebied:

Het productiegebied van de “Pesca di Romagna” beslaat het gedeelte van de regio Emilia-Romagna waar perziken kunnen worden gekweekt en omvat:

1)

de volgende gemeenten in de provincie Ferrara: Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera;

2)

de volgende gemeenten in de provincie Bologna: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3)

de volgende gemeenten in de provincie Forlì: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone;

4)

de volgende gemeenten in de provincie Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

en

Het productiegebied van de “Nettarina di Romagna” beslaat het gedeelte van de regio Emilia-Romagna waar perziken kunnen worden gekweekt en omvat:

1)

de volgende gemeenten in de provincie Ferrara: Argenta, Cento, Codigoro, Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, S. Agostino, Tresigallo, Voghiera;

2)

de volgende gemeenten in de provincie Bologna: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3)

de volgende gemeenten in de provincie Forlì: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Cesenatico Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliaria, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sant’Arcangelo, Savignano sul Rubicone;

4)

de volgende gemeenten in de provincie Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisignella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

als volgt gecorrigeerd en aangevuld:

Artikel 3

Productiegebied

Het productiegebied van de “Pesca e Nettarina di Romagna” beslaat het gedeelte van de regio Emilia-Romagna waar perziken kunnen worden gekweekt en omvat:

1)

de volgende gemeenten in de provincie Ferrara: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara Fiscaglia — loc. Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno — loc. S. Agostino, Tresignana — loc. Tresigallo, Voghiera;

2)

de volgende gemeenten in de provincie Bologna: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3)

de volgende gemeenten in de provincie Forlì-Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone;

4)

de volgende gemeenten in de provincie Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo;

5)

de volgende gemeenten in de provincie Rimini: Santarcangelo di Romagna.

De wijzigingen zijn noodzakelijk om fouten te corrigeren, sommige plaatsnamen bij te werken en nieuwe gemeenten toe te voegen, zoals hieronder beschreven.

De namen van de gemeenten Massa Fiscaglia, S. Agostino en Tresigallo zijn vervangen door hun nieuwe namen, respectievelijk Fiscaglia — loc. Massa Fiscaglia, Terre del Reno — loc. S. Agostino, en Tresignana — loc. Tresigallo.

Deze actualiseringen zijn noodzakelijk om rekening te houden met de veranderingen naar aanleiding van de fusies tussen januari 2014 en januari 2019. Het totale gebied van oorsprong wordt er niet door veranderd.

De naam “provincie Forlì” is vervangen door “provincie Forlì-Cesena”, aangezien de naam van de provincie is gewijzigd ingevolge Wetsbesluit nr. 252 van 6 maart 1992.

De gemeente Santarcangelo di Romagna, die nog steeds werd vermeld als onderdeel van de provincie Forlì, wordt nu genoemd onder de provincie Rimini, die is ingesteld bij bovengenoemd Wetsbesluit nr. 252/1992.

Ten slotte zijn de namen van de gemeenten Castelguelfo, Castrocaro Terme, Modigliaria, Brisignella, Castelbolognese, Massalombarda en S. Agata sul Santerno vervangen door de juiste namen: respectievelijk Castel Guelfo di Bologna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Brisighella, Castel Bolognese, Massa Lombarda en Sant’Agata sul Santerno.

Zo zijn enkele fouten in het productdossier gecorrigeerd zonder het gebied van oorsprong te wijzigen.

De gemeenten Ferrara en Copparo in de provincie Ferrara zijn aan het gebied van oorsprong toegevoegd.

Daarmee ontstaat een aaneengesloten geografisch productiegebied. De gemeenten Ferrara en Copparo liggen in de nabijheid van en grenzen aan de gemeenten die reeds onder het productdossier vallen, maar hebben bovenal een lange en trotse traditie op het gebied van de teelt van perziken en nectarines, die daar van oudsher plaatsvindt. Aangezien zij naast de reeds bestreken gebieden liggen, zijn zij homogeen wat de omgevingskenmerken en teelttechnieken betreft.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.3 van de samenvatting en het desbetreffende punt 4 van het enig document.

Bewijs van oorsprong

Actualisering van de procedure voor het leveren van het bewijs van oorsprong

De volgende alinea’s, over respectievelijk de “Pesca di Romagna” en de “Nettarina di Romagna”, in artikel 5 van het productdossier:

Het is de verantwoordelijkheid van de regio Emilia-Romagna om te controleren of aan de technische voorwaarden van artikel 4 wordt voldaan. Perzikboomgaarden die geschikt zijn voor de productie van de “Pesca di Romagna” worden opgenomen in het desbetreffende register dat jaarlijks wordt opgesteld, geactualiseerd en gepubliceerd. Bij elk van de gemeenten die zich in het productiegebied bevinden, wordt een kopie van dit register bewaard. Het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid geeft de procedures aan die moeten worden gevolgd bij de inschrijving, de jaarlijkse teeltaangiften en het behalen van de dienovereenkomstige certificeringen teneinde de jaarlijks verhandelde erkende productie in het kader van de geografische aanduiding terdege te controleren.

en

Het is de verantwoordelijkheid van de regio Emilia-Romagna om te controleren of aan de technische voorwaarden van artikel 4 wordt voldaan. Perzikboomgaarden die geschikt zijn voor de productie van de “Nettarina di Romagna” worden opgenomen in het desbetreffende register dat jaarlijks wordt opgesteld, geactualiseerd en gepubliceerd. Bij elk van de gemeenten die zich in het productiegebied bevinden, wordt een kopie van dit register bewaard. Het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid geeft de procedures aan die moeten worden gevolgd bij de inschrijving, de jaarlijkse teeltaangiften en het behalen van de dienovereenkomstige certificeringen teneinde de jaarlijks verhandelde erkende productie in het kader van de geografische aanduiding terdege te controleren.

zijn geschrapt en vervangen door de volgende tekst in artikel 4 van het productdossier:

“Artikel 4

Bewijs van oorsprong

Iedere fase van het productieproces wordt gecontroleerd en iedere input en output wordt geregistreerd. De traceerbaarheid van het product wordt derhalve gegarandeerd door de kadastrale percelen waarop het product wordt geteeld, en de gegevens van de producenten en verpakkingsbedrijven op te nemen in door de in artikel 7 bedoelde controle-instantie bijgehouden lijsten, en door de geproduceerde hoeveelheden aan te geven bij de controle-instantie.

Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die op deze lijsten staan vermeld, zijn onderworpen aan controles door de controle-instantie, volgens de bepalingen van het productdossier en het desbetreffende controleplan.”

Deze wijziging is noodzakelijk om de tekst in overeenstemming te brengen met de huidige controlesystemen, aangezien in de beschrijving in de huidige versie wordt verwezen naar methoden en instrumenten die niet meer bestaan. De tekst is bijgewerkt wat betreft de nummering — nu artikel 4 van het productdossier — en wat betreft de inhoud op basis van Verordening (EU) nr. 1152/2012. Controles op de naleving van het productdossier worden in feite geverifieerd door een door het ministerie aangewezen controle-instantie en niet door de regionale autoriteiten. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

Productiemethode

De wijzigingen in de productiemethode hebben betrekking op zowel perziken als nectarines.

Er wordt verwezen naar artikel 4 van het huidige productdossier, dat met de nieuwe nummering artikel 5 wordt.

Het nieuwe artikel 5 van het productdossier, Methode voor het verkrijgen van het product, bestaat uit twee delen:

5.1 Bodemgesteldheid en klimaat en 5.2 Teelttechnieken.

Door deze indeling worden in het artikel de technische stappen nauwkeuriger beschreven.

De volgende zin in artikel 4 van het productdossier:

“De irrigatie, de bemesting en andere teelt- en landbouwprocedures moeten worden uitgevoerd volgens de technische voorschriften van de bevoegde diensten van de regio Emilia-Romagna.”

is geschrapt.

Dit is een voorwaarde waaraan alle bedrijven moeten voldoen. Als gevolg van regelgevingsontwikkelingen en het bindende karakter van bepaalde voorschriften worden bepaalde criteria immers noodzakelijkerwijs in acht genomen. Daarom wordt het niet nodig geacht dit in het productdossier op te nemen.

Met betrekking tot de teelttechnieken is de volgende tekst:

De toegestane plantafstanden zijn de gebruikelijke afstanden, waarbij voor nieuwe aanplanten een maximale dichtheid van 2 000 planten per hectare mogelijk is. De toegestane standaard leimethoden kunnen worden teruggevoerd tot de “Emiliaanse vaas” en variaties daarop; de spaliermethoden die kunnen worden gebruikt, zijn de waaier, de “Y”, de spoel en variaties daarop.

als volgt geherformuleerd:

De toegestane plantafstanden zijn de gebruikelijke afstanden, waarbij een maximale dichtheid van 2 000 planten per hectare mogelijk is. De toegestane standaard leimethoden kunnen worden teruggevoerd tot de Emiliaanse vaas, de uitgestelde vaas en variaties daarop; de spaliermethoden die kunnen worden gebruikt, zijn de waaier, de “Y”, de spoel en variaties daarop.

De specifieke verwijzing naar nieuwe aanplanten is geschrapt omdat deze overbodig is. Volledigheidshalve is ook de uitgestelde vaas als leimethode vermeld, hoewel alle leimethoden reeds zijn toegestaan.

De volgende zin in artikel 4 van het productdossier:

“Bij de teelt moeten minstens een snoeibeurt in de winter en snoeibeurten tijdens de vegetatieperiode zo vaak als nodig is, worden uitgevoerd.”

is geschrapt.

Het deel over snoeien is geschrapt omdat dit een voorwaarde is. Aangezien in alle verschillende contexten goede landbouwpraktijken worden toegepast, werd het niet nodig geacht om dit te preciseren door onnodige aanvullende informatie toe te voegen.

Met betrekking tot de opbrengsten is de volgende zin:

“De maximumproductie bedraagt 35 000 kg per hectare voor alle toegelaten cultivars.”

vervangen door de volgende nieuwe versie:

“De maximumproductie van vroege variëteiten bedraagt 35 000 kg per hectare voor alle toegelaten cultivars. De maximumproductie van halflate variëteiten bedraagt 50 000 kg per hectare voor alle toegelaten cultivars.”

Wat de maximale productie betreft, werd het passend geacht onderscheid te maken tussen vroege en halflate variëteiten. Voor de vroege variëteiten bedraagt de productie nog steeds 35 000 kg per hectare.

Daarom is voor de halflate variëteiten de maximumproductie toegevoegd; deze is vastgesteld op 50 000 kg per hectare. Met behulp van de reeds in het productdossier opgenomen plantmethoden, zoals de spoel, kan gemakkelijk een productie van 50 000 kg per hectare worden gerealiseerd. Deze hoeveelheden hebben geen enkele invloed op de kwaliteitsaspecten van de vruchten; er is een maximumwaarde vastgesteld om dit aspect te beschermen.

De volgende zin in artikel 4 van het productdossier:

“Rekening houdend met seizoensgebonden ontwikkelingen en milieuomstandigheden voor de teelt, stelt de regio Emilia-Romagna elk jaar uiterlijk op 15 mei voor elke in artikel 2 vermelde cultivar de indicatieve gemiddelde eenheidsproductie binnen de bovenstaande maximumwaarde vast.”

is geschrapt.

Wat betreft de bevoegdheid van de regio Emilia-Romagna om de indicatieve gemiddelde productie vast te stellen, moet worden opgemerkt dat de regio de mogelijkheid had om deze bepaling toe te passen, maar dit nooit passend of noodzakelijk heeft geacht. Daarom is de indicatieve gemiddelde eenheidsproductie nooit vooraf formeel vastgesteld. In het licht van het bovenstaande en gezien het feit dat de waarde nooit vooraf is vastgesteld, is deze bepaling blijkbaar overbodig en wordt het daarom passend geacht deze uit het productdossier te schrappen.

De volgende alinea’s in artikel 4 van het productdossier, over respectievelijk de “Pesca di Romagna” en de “Nettarina di Romagna”:

Indien vruchten die de BGA “Pesca di Romagna” kunnen krijgen, worden opgeslagen, moet de koeltechniek worden gebruikt. De vochtigheid en temperatuur in het koelhuis moeten ervoor zorgen dat de specifieke kwaliteitskenmerken behouden blijven.

en

Indien vruchten die de BGA “Nettarina di Romagna” kunnen krijgen, worden opgeslagen, moet de koeltechniek worden gebruikt. De vochtigheid en temperatuur in het koelhuis moeten ervoor zorgen dat de specifieke kwaliteitskenmerken behouden blijven.

zijn samengevoegd en als volgt aangepast:

Indien vruchten die de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” kunnen krijgen, worden opgeslagen, moet de koeltechniek worden gebruikt. De vochtigheid en temperatuur in het koelhuis moeten ervoor zorgen dat de specifieke kwaliteitskenmerken behouden blijven.

Voorts is deze zin verplaatst naar artikel 8 van het productdossier.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.5 van de samenvatting en de bovenstaande zin is ingevoegd in punt 3.5 van het enig document.

Verband

De huidige alinea over het verband in punt 4.6 van de samenvatting luidt als volgt:

De bodemgesteldheid, het klimaat en de vaardigheden van de telers in het productiegebied resulteren in perziken en nectarines met speciale fysische, chemische en organoleptische eigenschappen die op de nationale en Europese markten worden verkocht als typische producten van Emilia-Romagna. Het productiegebied heeft het typische klimaat dat bij een vlakte hoort, maar ondergaat de invloed van de nabijgelegen Adriatische zee. Het productiegebied is het gedeelte van de regio met de hoogste gemiddelde temperaturen dat bijna geen voorjaarsvorst kent die de vruchten zou kunnen beschadigen. De omvang van de productie van de “Pesca di Romagna” en de “Nettarina di Romagna” is niet alleen het gevolg van de optimale bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden, maar ook van de sociale structuur en de productieomstandigheden van de regio die ervoor zorgen dat de hulpbronnen optimaal worden gebruikt en dat zowel de bodem als de menselijke arbeid rendeert. Het productiegebied van de “Pesca di Romagna” en van de “Nettarina di Romagna” telt vele producentenorganisaties; deze hebben hun organisatorische capaciteit aangewend om centra voor de ophaling van de vruchten op te zetten die gebruik maken van de modernste technologie. Het gebied is zo geschikt voor de perziken- en nectarineteelt dat ongeveer één vierde van de totale productie van deze vruchten in Italië hier vandaan komt.

Deze alinea is aan artikel 6 van het productdossier toegevoegd en als volgt geherformuleerd:

De bodemgesteldheid, het klimaat en de vaardigheden van de telers in het productiegebied resulteren in perziken en nectarines met speciale fysische, chemische en organoleptische eigenschappen die op de nationale en Europese markten worden verkocht als typische producten van Emilia-Romagna. Het productiegebied heeft het typische klimaat dat bij een vlakte hoort, maar ondergaat de invloed van de nabijgelegen Adriatische Zee. Het productiegebied is het gedeelte van de regio met de hoogste gemiddelde temperaturen dat bijna geen voorjaarsvorst kent die de vruchten zou kunnen beschadigen. De omvang van de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” is niet alleen het gevolg van de optimale bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden, maar ook van de sociale structuur en de productieomstandigheden van de regio die ervoor zorgen dat de hulpbronnen optimaal worden gebruikt en dat zowel de bodem als de menselijke arbeid rendeert. Het productiegebied van de “Pesca e Nettarina di Romagna” telt vele producentenorganisaties; deze hebben hun organisatorische capaciteit aangewend om centra voor de ophaling van de vruchten op te zetten die gebruikmaken van de modernste technologie. Mede dankzij de aanwezigheid van dergelijke producentenorganisaties en hun organisatorische capaciteit passen de producenten al jarenlang vrijwillig geïntegreerde productietechnieken toe in het hele gebied. Deze zijn milieuvriendelijk, met oog voor de gezondheid van de consument, en vormen tegenwoordig de gebruikelijke productiemethode, waardoor wordt bijgedragen tot de ecologische duurzaamheid van de fruitproductie. Het gebied is zo geschikt voor de perziken- en nectarineteelt dat ongeveer één vierde van de totale productie van deze vruchten in Italië hier vandaan komt.

Het doel van deze wijziging is nader toe te lichten hoe het professionalisme van de telers van invloed is op het eindproduct. Het gaat dus om redactionele wijzigingen die geen invloed hebben op de inhoud van het verband.

Deze wijziging heeft betrekking op artikel 6 van het productdossier, punt 4.6 van de samenvatting en punt 5 van het enig document.

Etikettering

Artikel 8 van het productdossier bestaat uit drie delen, die betrekking hebben op de opslag, de verpakking en de etikettering, teneinde de verschillende fasen na de oogst te verduidelijken.

Opslag

De alinea met de beschrijving van de opslagregeling stond voorheen in artikel 4 van het productdossier, maar is verplaatst naar dit artikel, waarbij alleen de naam is gewijzigd:

8.1.

Opslag

Indien vruchten die de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” kunnen krijgen, worden opgeslagen, moet de koeltechniek worden gebruikt. De vochtigheid en temperatuur in het koelhuis moeten ervoor zorgen dat de specifieke kwaliteitskenmerken behouden blijven.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.5 van de samenvatting en de bovenstaande zin is ingevoegd in punt 3.5 van het enig document.

Verpakking

De verpakkingsmethoden zijn geherformuleerd. De tekst van artikel 7 van het productdossier:

“De door de EU aanvaarde verpakkingen die overeenkomstig de geldende voorschriften mogen worden gebruikt, zijn de volgende:

eenlagige kartonnen, houten of plastic** trays* van 30 × 40;

eenlagige kartonnen, houten of plastic** trays* van 30 × 50;

eenlagige kartonnen, houten of plastic** trays* van 40 × 60;

eenlagige trays* van 20 × 30;

verzegelde verpakkingen (kleine trays, mandjes/bakjes, doosjes enz.) met een of meer vruchten.

*

De trays moeten zo zijn ontworpen dat de verkoopeenheden en/of de afzonderlijke vruchten zichtbaar zijn.

Wanneer de vruchten in trays zijn verpakt, worden op ten minste 80 % van de vruchten met de BGA van de verpakte partij individuele stickers met het passende logo aangebracht.

**

Wegwerpverpakkingen of herbruikbare verpakkingen van plastic van het type IFCO/STECO/CPR SYSTEEM EN ANDERE.

Deze verpakking moet telkens (behalve wanneer het kleine trays betreft) zodanig verzegeld zijn dat zij niet kan worden geopend zonder het zegel te breken.”

is als volgt gewijzigd:

“8.2.

Verpakking

Wanneer de vruchten in open verpakkingen zijn verpakt, worden op ten minste 70 % van de vruchten met de BGA van de verpakte partij individuele stickers aangebracht.

Als de vruchten niet zijn voorzien van stickers, moeten de verpakkingen, zoals trays en mandjes/bakjes, zodanig verzegeld zijn dat zij niet kunnen worden geopend zonder de verpakking zelf kapot te maken.

Ook is het toegestaan om het losse product bij het verkooppunt te verkopen uit een verpakking die verzegeld is of die vruchten bevat waarop een sticker is aangebracht, op voorwaarde dat het product in speciale compartimenten of recipiënten is geplaatst waarop duidelijk dezelfde informatie wordt vermeld die vereist is voor de verpakking als bedoeld in dit productdossier.”

Deze wijziging voorziet in de behoefte aan een vereenvoudiging van de beschrijving van de verpakkingsvormen. Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de markt en de consumenten wat betreft afmetingen en type, en gezien het feit dat sommige verpakkingsvormen in de vorige versie slechts als voorbeeld werden genoemd, werd het passend geacht te verwijzen naar de soorten verpakkingen die op grond van de huidige wetgeving zijn toegestaan. In het geval van een open verpakking moet ten minste 70 % van de vruchten in de verpakking zijn voorzien van stickers, wat meer duidelijkheid oplevert voor de consument; anders moet de verpakking verzegeld zijn. Ten slotte wordt informatie verstrekt over de losse verkoop van het product aan de eindverbruiker uit verzegelde verpakkingen of trays, op voorwaarde dat het product in speciale compartimenten of recipiënten is geplaatst waarop duidelijk dezelfde informatie wordt vermeld die vereist is voor de verpakking als bedoeld in dit productdossier. Deze wijziging stelt de telers in staat het product in de door de consument gewenste hoeveelheid te verkopen, uit verzegelde verpakkingen of trays, en garandeert tevens dat de consument bij de aankoop van het product toch op de juiste wijze wordt geïnformeerd.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.8 van de samenvatting en op punt 3.5 van het enig document.

Afzetperiode

De bepaling betreffende de “Pesca di Romagna”:

“Het product moet in de handel worden gebracht in de periode tussen 10 juni en 20 september van elk jaar.”

en de bepaling betreffende de “Nettarina di Romagna”:

“Het product moet in de handel worden gebracht in de periode tussen 15 juni en 30 september van elk jaar.”

zijn vervangen door:

“Het product moet vanaf 10 juni in de handel worden gebracht.”

Het werd passend geacht alleen de begindatum van de afzetperiode, die 10 juni blijft, te vermelden en de einddatum te schrappen. Aldus wordt rekening gehouden met de veranderingen in het klimaat in de afgelopen jaren, die tot een langere afzetperiode hebben geleid, en met het feit dat er nieuwe, latere variëteiten zijn toegevoegd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de samenvatting, noch voor het enig document.

Etikettering

Etikettering — Formulering:

Enkele minder belangrijke aspecten van de tekst die op het etiket moet worden vermeld, zijn gewijzigd, respectievelijk wat betreft de “Pesca di Romagna” en de “Nettarina di Romagna”. De alinea’s met de oorspronkelijke instructies zijn de volgende:

Op de verpakking moeten de woorden “Pesca di Romagna” staan, onmiddellijk gevolgd door “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) en de naam van de cultivar — dit alles in letters van dezelfde grootte. De naam, de bedrijfsnaam en het adres van het verpakkingsbedrijf en het oorspronkelijke nettogewicht moeten in één oogopslag zichtbaar zijn. De vermelding “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) mag elders op de verpakking of op het etiket worden herhaald, ook als afkorting “I.G.P.” (BGA).

en

Op de verpakking moeten de woorden “Nettarina di Romagna” staan, onmiddellijk gevolgd door “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) en de naam van de cultivar — dit alles in letters van dezelfde grootte. De naam, de bedrijfsnaam en het adres van het verpakkingsbedrijf en het oorspronkelijke nettogewicht moeten in één oogopslag zichtbaar zijn. De vermelding “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) mag elders op de verpakking of op het etiket worden herhaald, ook als afkorting “I.G.P.” (BGA).

Deze zijn als volgt gewijzigd:

8.3.

Etikettering

Op de verpakking kunnen de woorden “Pesca di Romagna” of “Nettarina di Romagna” staan, onmiddellijk gevolgd door “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) of de afkorting I.G.P. (BGA), en door de naam van de cultivar. De naam, de bedrijfsnaam en het adres van het verpakkingsbedrijf moeten in één oogopslag zichtbaar zijn.

De vermelding “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) mag elders op de verpakking of op het etiket worden herhaald, ook als afkorting “I.G.P.” (BGA).

Met deze wijzigingen worden de etiketteringsvoorschriften enigszins vereenvoudigd, omdat de wettelijk verplichte elementen, zoals de vermelding van het gewicht, zijn geschrapt. Ook krijgen de verpakkingsbedrijven de mogelijkheid om naast de naam van de BGA ook het type vruchten te vermelden.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.8 van de samenvatting en het desbetreffende punt 3.6 van het enig document.

Etikettering — Handelsmerken

Aan dit deel van artikel 8 is een alinea toegevoegd over de mogelijkheid om handelsmerken te gebruiken:

Vermeldingen en/of symbolen die verwijzen naar namen, bedrijfsnamen, collectieve merken of individuele handelsmerken mogen samen met de vermelding “IGP Pesca e Nettarina di Romagna” en het Europese symbool worden gebruikt.

Deze toevoeging is noodzakelijk om zich aan te passen aan de behoeften van klanten en consumenten, ook die van commerciële aard.

De wijziging heeft betrekking op punt 3.6 van het enig document.

Etikettering — Andere voorwaarden

De volgende alinea’s zijn geschrapt:

Vruchten die, hoewel zij in de regio Emilia-Romagna zijn geproduceerd, niet voldoen aan de in artikel 6 van dit productdossier vastgestelde minimumeisen met betrekking tot de afmetingen en het suikergehalte, mogen niet de beschermde geografische aanduiding “Pesca di Romagna”, noch enige andere geografische aanduiding voeren.

Vruchten die, hoewel zij in de regio Emilia-Romagna zijn geproduceerd, niet voldoen aan de in artikel 6 van dit productdossier vastgestelde minimumeisen met betrekking tot de afmetingen en het suikergehalte, mogen niet de beschermde geografische aanduiding “Nettarina di Romagna”, noch enige andere geografische aanduiding voeren.

en

De vermelding “Prodotto in Italia” (Geproduceerd in Italië) moet ook worden aangebracht op de voor de uitvoer bedoelde partijen.

Het werd passend geacht het verbod op het gebruik van de benaming voor niet-conforme producten te schrappen, aangezien dit reeds duidelijk in eerdere artikelen is aangegeven. Ook de vermelding “Prodotto in Italia” is wettelijk verplicht en het wordt onnodig geacht deze in de tekst te laten staan.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de samenvatting, noch voor het enig document.

Etikettering — Producten voor verwerking

Aan artikel 8 van het productdossier is tevens de volgende alinea toegevoegd:

De voor verwerking bestemde vruchten mogen ook “los” worden geleverd in verpakkingen of recipiënten die aan de geldende wetgeving voldoen en waarop een passend etiket is aangebracht, zodat de juiste identificatie en de traceerbaarheid van het product met de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” bedoeld voor verwerking gegarandeerd zijn.

Aangezien er ook voor de voor verwerking bestemde vruchten voorschriften gelden, moeten de desbetreffende etiketteringsvoorschriften aan het productdossier worden toegevoegd met het oog op een correcte en onmiddellijke identificatie.

Deze wijziging heeft betrekking op het desbetreffende punt 3.6 van het enig document.

OVERIGE

Controles

De volgende zinnen in artikel 5 van het productdossier:

Artikel 5

Perzikboomgaarden die geschikt zijn voor de productie van de “Pesca di Romagna” worden opgenomen in het desbetreffende register dat jaarlijks wordt opgesteld, geactualiseerd en gepubliceerd.

Perzikboomgaarden die geschikt zijn voor de productie van de “Nettarina di Romagna” worden opgenomen in het desbetreffende register dat jaarlijks wordt opgesteld, geactualiseerd en gepubliceerd.

en

“Het is de verantwoordelijkheid van de regio Emilia-Romagna om te controleren of aan de technische voorwaarden van artikel 4 wordt voldaan.

Bij elk van de gemeenten die zich in het productiegebied bevinden, wordt een kopie van dit register bewaard.

Het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid geeft de procedures aan die moeten worden gevolgd bij de inschrijving, de jaarlijkse teeltaangiften en het behalen van de dienovereenkomstige certificeringen teneinde de jaarlijks verhandelde erkende productie in het kader van de geografische aanduiding terdege te controleren.”

zijn geschrapt en als volgt geherformuleerd en vervangen door artikel 7 van het productdossier:

“Artikel 7

Controles

Op grond van de artikelen 36 en 37 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 controleert de controle-instantie of het product in overeenstemming is met het productdossier.

De gekozen controle-instantie is Check Fruit srl, Via dei Mille 24, 40121 Bologna, Italië, Tel. +39 0516494836, Fax +39 0516494813, info@checkfruit.it”

Artikel 7 van het productdossier is in zijn geheel geherformuleerd overeenkomstig artikel 7, punt g), van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 4.7 van de samenvatting en leidt niet tot veranderingen in het enig document.

OVERIGE

Volgorde en titels van de artikelen

De artikelen en de inhoud van het productdossier zijn gerangschikt en genummerd op basis van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1151/2012. Aan elk artikel is een titel toegevoegd om het lezen te vergemakkelijken.

Overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen zijn de artikelen bijgevolg:

Artikel 1 — Naam

Artikel 2 — Kenmerken van het product

Artikel 3 — Productiegebied

Artikel 4 — Bewijs van oorsprong

Artikel 5 — Methode voor het verkrijgen van het product

Artikel 6 — Verband met het geografische gebied

Artikel 7 — Controles

Artikel 8 — Opslag, verpakking en etikettering

Consolidatie van de delen van het productdossier die voor beide soorten vruchten identiek zijn

Het huidige productdossier bestaat uit twee afzonderlijke documenten, waarvan het eerste betrekking heeft op de “Pesca di Romagna” en het tweede op de “Nettarina di Romagna”. Veel aspecten en eisen die voor beide soorten identiek zijn, worden in beide documenten herhaald. Om de leesbaarheid te bevorderen en de voorschriften van het productdossier duidelijker te maken, is daarom het productdossier ingekort door:

de artikelen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 samen te voegen;

in artikel 2 een onderverdeling per productsoort aan te houden, waardoor duidelijk wordt dat verschillende lijsten met variëteiten van toepassing zijn.

ENIG DOCUMENT

“Pesca e Nettarina di Romagna PGI”

EU-nr.: PGI-IT-1535-AM02 – 15.9.2020

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam/Namen (van de BOB of de BGA)

“Pesca e Nettarina di Romagna”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie (zie bijlage XI)

Categorie 1.6: Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De aanduiding “Pesca e Nettarina di Romagna” verwijst uitsluitend naar de vruchten van de volgende perzikcultivars:

Perziken:

vroege variëteiten met geel vruchtvlees:

Bordò, Coraline (of Monco), Crimson Lady, Dixired, Flavorcrest, Maycrest, Merril Gem Free 1, Rich May, Royal Gem, Royal Glory, Royal Majestic, Royal Time, Ruby Rich, Sagittaria, Spring Lady, Sprinbelle, Springcrest, Sugar Time;

halflate variëteiten met geel vruchtvlees:

Azurite, Corindon, Diamond Princess, Elegant Lady, Fayette, Glohaven, Grenat, Maria Marta, Mercil (of O’Henry), Plusplus, Redhaven, Rich Lady, Rome Star, Royal Estate, Royal Jim, Royal Lee, Royal Pride, Royal Summer, Royal Sweet, Summer Rich, Suncrest, Sweet Dream, Sweet Henry, Symphonie, Vista Rich, Zainori (of Kaweah), Zee Lady;

vroege variëteiten met wit vruchtvlees:

Greta, Iris Rosso, Monsolle, Patty;

halflate variëteiten met wit vruchtvlees:

Duchessa d’Este, Ivory Sun, Maria Bianca, Maura, Regalsnow (of Maperla), Rosa del West, Rossa di San Carlo, Star Princess, Snow Lady, Tendresse (of Joulie), Zaidaso (of Kewina).

Nectarines:

vroege variëteiten met geel vruchtvlees:

Alice, Ambra, Ara, Big Haven, Carene, Early Sungrand, Extreme Beauty, Gartairo, Garofa, Laura, Maillara (of Big Bang), Maria Emilia, Maygrand, Nectaprima, Noracila, Rebus 028, Weimberger;

halflate variëteiten met geel vruchtvlees:

Alma, Alma 2, Alexa, Amiga, Alitop, August Red, Big Top (of Zaitabo), Diamond Ray, Dorabelle, Doracile, Dulcis, Dulciva, Early Zee, Fairlane, Fantasia, Febe, Flavortop, Gea, Guerriera, Honey Blaze, Honey Glo, Honey Kist, Honey Royale, Indipendence, Lady Erika, Late Fair, Luciana, Maria Aurelia, Maria Carla, Maria Laura, Max, Max 7, Monrené, Morsiani 60, Morsiani 90, Nectareine, Nectaross, Orine, Orion, Pit Lane, Pit Stop, Red Fair, Romagna Big, Romagna Giant, Romagna Gold, Romagna Lady, Romagna Queen, Romagna Summer, September Bright, Spring Red, Stark Red Gold, Sweet Lady, Sweet Red, Venus, Western Red;

vroege variëteiten met wit vruchtvlees:

Caldesi 2000, Garcica, Romagna Red, Romagna Star, Silver King, Turquoise;

halflate variëteiten met wit vruchtvlees:

Caldesi 2020, Maillarmagie (of Magique), Majestic Pearl, Nectarmagie, Nectaperle, Romagna 3000, Romagna Bright, Romagna Sweet, Romagna Top, Silver Giant, Silver Star, Sandine, Tourmaline, Zephyr.

Voor de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” mag gebruik worden gemaakt van andere perzikcultivars die het resultaat zijn van onderzoek naar variëteiten, mits met experimenteel en schriftelijk bewijs wordt aangetoond dat de methode voor het verkrijgen van het product en de kwaliteitskenmerken van de vruchten in overeenstemming zijn met dit productdossier. Het gebruik van dergelijke cultivars voor de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” moet vooraf worden gemeld aan en worden beoordeeld door het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid, dat daartoe technisch advies kan inwinnen bij de controle-instantie of een andere instantie.

Kwaliteitskenmerken

Wanneer ze in de handel worden gebracht, moeten de “Pesca e Nettarina di Romagna” de volgende kenmerken hebben:

Vroege geel- en witvlezige cultivars

Minimumafmetingen A: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een minimumgewicht van 135 g;

suikergehalte: minimaal 9,5° Brix;

vruchtschil en vorm conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

Halflate geel- en witvlezige cultivars

Minimumafmetingen A: een minimumdiameter van 67 mm, wat overeenkomt met een minimumgewicht van 135 g;

suikergehalte: minimaal 11° Brix;

vruchtschil en vorm conform de kenmerken van de betrokken cultivars.

De vruchten mogen ook voor verwerking worden gebruikt.

Bovendien is het uitsluitend in het geval van verwerking mogelijk om ook vruchten te gebruiken die voldoen aan alle eisen van het productdossier, behalve die welke betrekking hebben op de afmetingen en de vorm. Lichte oppervlakkige beschadigingen van de schil zijn eveneens toegestaan, mits deze de kwaliteit en houdbaarheid van de vruchten niet nadelig beïnvloeden. Dergelijke vruchten mogen niet aan de eindverbruiker worden verkocht.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle fasen van de productie van de producten met de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” tot en met de oogst van de producten mogen uitsluitend plaatsvinden in het in punt 4 omschreven afgebakende geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Indien vruchten die de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” kunnen krijgen, worden opgeslagen, moet de koeltechniek worden gebruikt. De vochtigheid en temperatuur in het koelhuis moeten ervoor zorgen dat de specifieke kwaliteitskenmerken behouden blijven.

Wanneer de vruchten in open verpakkingen zijn verpakt, worden op ten minste 70 % van de vruchten met de BGA van de verpakte partij individuele stickers aangebracht.

Als de vruchten niet zijn voorzien van stickers, moeten de verpakkingen, zoals trays en mandjes/bakjes, zodanig verzegeld zijn dat zij niet kunnen worden geopend zonder de verpakking zelf kapot te maken.

Ook is het toegestaan om het losse product bij het verkooppunt te verkopen uit een verpakking die verzegeld is of die vruchten bevat waarop een sticker is aangebracht, op voorwaarde dat het product in speciale compartimenten of recipiënten is geplaatst waarop duidelijk dezelfde informatie wordt vermeld die vereist is voor de verpakking.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Op de verpakking kunnen de woorden “Pesca di Romagna” of “Nettarina di Romagna” staan, onmiddellijk gevolgd door “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) of de afkorting I.G.P. (BGA), en door de naam van de cultivar. De naam, de bedrijfsnaam en het adres van het verpakkingsbedrijf moeten in één oogopslag zichtbaar zijn.

De vermelding “Indicazione Geografica Protetta” (Beschermde geografische aanduiding) mag elders op de verpakking of op het etiket worden herhaald, ook als afkorting “I.G.P.” (BGA).

Vermeldingen en/of symbolen die verwijzen naar namen, bedrijfsnamen, collectieve merken of individuele handelsmerken mogen samen met de vermelding “IGP Pesca e Nettarina di Romagna” en het Europese symbool worden gebruikt.

De voor verwerking bestemde vruchten mogen ook “los” worden geleverd in verpakkingen of recipiënten die aan de geldende wetgeving voldoen en waarop een passend etiket is aangebracht, zodat de juiste identificatie en de traceerbaarheid van het product met de BGA “Pesca e Nettarina di Romagna” bedoeld voor verwerking gegarandeerd zijn.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het productiegebied van de “Pesca e Nettarina di Romagna” beslaat het gedeelte van de regio Emilia-Romagna waar perziken kunnen worden gekweekt en omvat:

1)

de volgende gemeenten in de provincie Ferrara: Argenta, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara , Fiscaglia — loc. Massa Fiscaglia, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno — loc. S. Agostino, Tresignana — loc. Tresigallo, Voghiera;

2)

de volgende gemeenten in de provincie Bologna: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano;

3)

de volgende gemeenten in de provincie Forlì-Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone;

4)

de volgende gemeenten in de provincie Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo;

5)

de volgende gemeenten in de provincie Rimini: Santarcangelo di Romagna.

5. Verband met het geografische gebied

De bodemgesteldheid, het klimaat en de vaardigheden van de telers in het productiegebied resulteren in perziken en nectarines met speciale fysische, chemische en organoleptische eigenschappen die op de nationale en Europese markten worden verkocht als typische producten van Emilia-Romagna. Het productiegebied heeft het typische klimaat dat bij een vlakte hoort, maar ondergaat de invloed van de nabijgelegen Adriatische Zee. Het productiegebied is het gedeelte van de regio met de hoogste gemiddelde temperaturen dat bijna geen voorjaarsvorst kent die de vruchten zou kunnen beschadigen. De omvang van de productie van de “Pesca e Nettarina di Romagna” is niet alleen het gevolg van de optimale bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden, maar ook van de sociale structuur en de productieomstandigheden van de regio die ervoor zorgen dat de hulpbronnen optimaal worden gebruikt en dat zowel de bodem als de menselijke arbeid rendeert. Het productiegebied van de “Pesca e Nettarina di Romagna” telt vele producentenorganisaties; deze hebben hun organisatorische capaciteit aangewend om centra voor de ophaling van de vruchten op te zetten die gebruikmaken van de modernste technologie. Mede dankzij de aanwezigheid van dergelijke producentenorganisaties en hun organisatorische capaciteit passen de producenten al jarenlang vrijwillig geïntegreerde productietechnieken toe in het hele gebied. Deze zijn milieuvriendelijk, met oog voor de gezondheid van de consument, en vormen tegenwoordig de gebruikelijke productiemethode, waardoor wordt bijgedragen tot de ecologische duurzaamheid van de fruitproductie. Het gebied is zo geschikt voor de perziken- en nectarineteelt dat ongeveer één vierde van de totale productie van deze vruchten in Italië hier vandaan komt.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

De volledige tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

of

door de startpagina van het ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid (www.politicheagricole.it) te openen en te klikken op “Qualità” (rechtsboven in het scherm), vervolgens op “Prodotti DOP IGP STG” (aan de linkerkant van het scherm) en ten slotte op “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.