Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

3.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 42/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2023/C 42/01)

Datum waarop het besluit is genomen

28.4.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.64549

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

KWKG — Befreiung der Schienenbahnen von der KWKG-Umlage

Rechtsgrondslag

§ 27c KWKG 2020

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Coördinatie vervoer

Vorm van de steun

Andere

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 150 000 000 EUR

Jaarbudge: 30 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2026

Economische sectoren

Interlokaal personenvervoer per spoor, Goederenvervoer per spoor

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Frankfurter Straße 29 — 35 65760 Eschborn, Hessen Deutschland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.100048

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bund: Gemeinschaftsaufgabe GAK — Maßnahmengruppe 5C Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Rechtsgrondslag

Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) — Maßnahmengruppe 5C Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector, Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting in de bosbouwsector

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 35 000 000 EUR

Jaarbudge: 5 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

90,0 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2028

Economische sectoren

Bosbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Zuständige Behörden der Länder — siehe Anlage

s.o.

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

5.10.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.101781

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aid to Poste Italiane for the deployment of recharging stations in Italian small municipalities

Rechtsgrondslag

Article 1, paragraph 2, letter f, (1) of Law Decree 59/2021, adopted on 6 May 2021 and entered into force on 8 May 2021, converted into Law 101/2021, adopted on 1 July 2021

Type maatregel

Ad-hoc steun

Poste Italiane

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 21 100 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

5.10.2022 — 31.12.2026

Economische sectoren

Overig personenvervoer te land

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Italian Ministry for Economic Development

Via Molise, 2 -00187, Roma

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

31.10.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.102014

Lidstaat

Nederland

Regio

Nederland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Brexit Adjustment Reserve scheme for businesses in general

Rechtsgrondslag

Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 185 000 000 EUR

Jaarbudge: 185 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

De minister van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20301, 2500 EK Den Haag

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.102118

Lidstaat

Duitsland

Regio

Duitsland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bund: Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie

Rechtsgrondslag

Gesetz über die Gemeinschafsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz) GAK RAhmenplan Förderbereich 4 K, Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH — und der Vogelschutzrichtlinie

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor het opvangen van nadelen in verband met Natura 2000-gebieden en met de kaderrichtlijn water

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 648 000 000 EUR

Jaarbudge: 108 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100,0 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2027

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Die Beihilfegewährung erfolgt durch die zuständigen Landesbehörden.

Die Anschriften der Landwirtschaftsministrien der Länder entnehmen Sie bitte der beigefügten Internetadressen.

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.103786

Lidstaat

Estland

Regio

Estland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus.

Rechtsgrondslag

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 11 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

15.12.2022 — 31.12.2027

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

SA Erametsakeskus (1.1.2023 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus)

Tallinna maantee 22, 79512 Rapla

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

9.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.103801

Lidstaat

Kroatië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)/ Job Preservation Aid Scheme (COVID-19)

Rechtsgrondslag

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020./ Decree of the Government of the Republic of Croatia on Measures to Assist the Economy due to the Epidemic of Coronavirus of 17 March 2020.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie, Vermindering socialezekerheidsbijdragen

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 9 481 406 000 HRK

Jaarbudge: 5 747 445 000 HRK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

27.5.2020 — 30.6.2022

Economische sectoren

VERVOER EN OPSLAG, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, Verhuur en lease van auto's, Reisbureaus en reisorganisatoren, KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE, Overige persoonlijke diensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Savska cesta 64

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

19.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.103833

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aeree agro-silvo-pastorali

Rechtsgrondslag

Ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor samenwerking in de bosbouwsector

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 3 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100,0 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2022

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366 — 00187 Roma

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

28.10.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104018

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs [BMDV]

Rechtsgrondslag

Bundeshaushaltsgesetz; § § 23, 44 Bundeshaushaltsordnung Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Coördinatie vervoer, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 388 500 000 EUR

Jaarbudge: 77 700 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2026

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Eisenbahn-Bundesamt

Heinemannstraße 6, 53175 Bonn

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

15.11.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104342

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Praha, Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezko, Strední Morava, Strední Cechy, Jihovýchod, Jihozápad

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programme to support undertakings in relation to additional costs due to exceptionally severe increases in natural gas and electricity prices

Rechtsgrondslag

Act No. 218/2000 Coll. on budget rules Government Resolution No. 786/2022 Government Resolution No. 876/2022

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 30 000 000 000 CZK

Jaarbudge: 30 000 000 000 CZK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.3.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Industry and Trade

Na Františku 32, 110 15 Prague 1, Czech Republic

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

19.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104462

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Crédit d'impôt cinéma (crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles)

Rechtsgrondslag

Articles 220-F et 220 sexies du Code général des impôts https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031781973 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043662508

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Belastingvoordeel of belastingvrijstelling

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 606 000 000 EUR

Jaarbudge: 101 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

60,0 %

Looptijd (periode)

1.1.2023 — 31.12.2028

Economische sectoren

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 Boulevard Raspail, 75014 Paris

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

16.11.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104540

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Amendment to SA.103565 COVID-19: Scheme to support investment towards a sustainable recovery

Rechtsgrondslag

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998; Industrial Development Act 1986

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 500 000 000 EUR

Jaarbudge: 500 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2023

Economische sectoren

INDUSTRIE, INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Enterprise Ireland

The Plaza, East Point Business Park, Dublin 3, Ireland

Industrial Development Authority (IDA) Ireland

Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

24.11.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104655

Lidstaat

Ierland

Regio

Ierland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

TCF — Temporary Business Energy Support Scheme

Rechtsgrondslag

Finance Bill 2022

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Energie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 1 220 000 000 EUR

Jaarbudge: 650 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.4.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Department of Finance and Department of Enterprise, Trade and Employment

Merrion Street, Dublin 2

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

12.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104682

Lidstaat

Italië

Regio

Italië

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Rechtsgrondslag

Decreto ministeriale relativo ai Contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking, mobilisering en afzet van bosbouwproducten

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 10 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100,0 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2026

Economische sectoren

Bosbouw en de exploitatie van bossen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dell'agricoltura e della sovranità agroalimentare

Via Venti Settembre n. 20

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

12.1.2023

Nummer Steunmaatregel

SA.104708

Lidstaat

Kroatië

Regio

Kroatië

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

TCF: State aid programme for compensation of energy price growth in sectors for processing of agricultural products.

Rechtsgrondslag

Draft proposal of the State aid programme for compensation of energy price growth in sectors for processing of agricultural products. See also the Act on Agriculture (Official Gazette 118/2018, 42/2020 and 127/20 and 52/21).

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 300 000 000 HRK

Jaarbudge: 300 000 000 HRK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2023

Economische sectoren

Vervaardiging van voedingsmiddelen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.1.2023

Nummer Steunmaatregel

SA.104844

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Amendment to the Regional aid map for Czechia (1 January 2022 — 31 December 2027) — increased aid intensities for territories identified for support from the JTF

Rechtsgrondslag

Decision of the EC SA.63452 (2021/N) of 29. 7. 2021; no concrete national legal basis for the map

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling (incl. territoriale samenwerking)

Vorm van de steun

Andere

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2027

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř.Kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

14.12.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.104874

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Rechtsgrondslag

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Veneto — Tipo di Intervento 7.5.1 del PSR — Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 6788 final del 15.9.2021 "che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015. Deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 03 agosto 2021“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. — Misura 19 — Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Assegnazione ai Programmi di sviluppo locale selezionati con DGR 1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1”

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Plattelandsontwikkeling (AGRI)

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 25 000 000 EUR

Jaarbudge: 3 500 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

31.12.2022 — 31.12.2025

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione del veneto — Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione

via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre (Ve) Italia

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

16.1.2023

Nummer Steunmaatregel

SA.104926

Lidstaat

Litouwen

Regio

Litouwen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

TCF_Tax aid measures for taxpayers affected by the energy crisis following Russia‘s aggression against Ukraine

Rechtsgrondslag

The Order of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 31 October 2022 No. VA-83 “On the approval of the description of the procedure for establishing and administering the criteria for taxpayers with financial difficulties and affected by the energy crisis who are subject to tax aid measures”

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Andere vormen van belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 200 000 000 EUR

Jaarbudge: 200 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.8.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

Vasario 16-osios str. 14, 01514 Vilnius, Lithuania

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm