Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2023/C 68/11

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2023/C 68/11

24.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/36


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2023/C 68/11)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Neusiedlersee”

PDO-AT-A0219-AM01

Datum van de mededeling: 29 november 2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Maximale opbrengst per hectare

De maximale opbrengst per hectare bedroeg vóór de oogst van 2020 9 000 kg en bedraagt vanaf de oogst van 2020 10 000 kg.

2. Druivenrassen

Voor de BOB Neusiedlersee mochten tot de oogst van 2020 alle druivenrassen die in Oostenrijk voor kwaliteitswijnen waren toegestaan, zonder enige beperking worden gebruikt. Vanaf de oogst van 2020 is de lijst van mogelijke rassen ingeperkt.

ENIG DOCUMENT

1. Naam/namen

Neusiedlersee

2. Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3. Wijncategorieën

1.

Wijn

15.

Wijn van ingedroogde druiven

16.

Wijn van overrijpe druiven

4. Beschrijving van de wijn(en)

1. BOB Neusiedlersee

KORTE BESCHRIJVING

Wijn met de BOB Neusiedlersee wordt gemaakt van het druivenras zweigelt.

Kleur: mat dieprood

Geur: typisch fruitig fluweelachtig bouquet met aroma’s van vanille en zure kersen

Smaak: is de wijn met de BOB Neusiedlersee in een stalen tank opgevoed, dan vertoont deze de voor zweigelt kenmerkende aroma’s van rijpe zure kersen of rijpe pruimen.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

15,0

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12,0

Minimale totale zuurgraad

4 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

2. BOB Neusiedlersee “Reserve”

KORTE BESCHRIJVING

Wijn met de BOB Neusiedlersee kan ook in een houten vat worden opgevoed en draagt dan de aanvullende benaming “Reserve”.

Smaak: de smaak van rijpe zure kersen of rijpe pruimen verdwijnt naar de achtergrond en de noten van rijpe tanninen, vanille, chocolade en pruimencompote treden op de voorgrond doordat de wijn op een houten vat heeft gelegen.

Kleur: mat en zeer dieprood

Geur: bij het opvoeden in een houten vat krijgt wijn van de BOB Neusiedlersee “Reserve”, afhankelijk van de toasting van het hout, toetsen die variëren van het kenmerkende vanille tot rokerige chocolade.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

15,0

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

13,0

Minimale totale zuurgraad

4 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

20

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

3. BOB Neusiedlersee “fruchtsüß”

KORTE BESCHRIJVING

Wijn van de BOB Neusiedlersee met de toevoeging “fruchtsüß” wordt gemaakt van overrijpe druiven.

Druivenras: alle hoogwaardige Oostenrijkse witte druivenrassen zijn mogelijk. Het hoofdras is welschriesling.

Geur en smaak: deze moeten voldoen aan de criteria voor de traditionele benamingen “Spätlese” en “Auslese”: vooral een sterke zoetheid van de vruchten en hints van tropisch fruit (bv. banaan en ananas).

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

15,0

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

5

Minimale totale zuurgraad

4 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

18

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

350

4. BOB Neusiedlersee “edelsüß”

KORTE BESCHRIJVING

Wijn van de BOB Neusiedlersee met de toevoeging “edelsüß” wordt gemaakt van ingedroogde druiven.

Druivenras: alle hoogwaardige Oostenrijkse witte druivenrassen zijn mogelijk. Het hoofdras is welschriesling.

Geur en smaak: deze moeten voldoen aan de criteria voor de traditionele benamingen “Beerenauslese” en “Trockenbeerenauslese”, waaronder met name de kenmerkende smaakaroma’s van noten, honing en karamel.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

15,0

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

5

Minimale totale zuurgraad

4 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

40

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

400

5. Wijnbereidingsprocedés

5.1. Specifieke oenologische procedés

5.2. Maximumopbrengsten

BOB Neusiedlersee

10 000 kilogram druiven per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

Het gebied van de oorsprongsbenaming “Neusiedlersee” omvat het gehele politieke district Neusiedl am See in het Burgenland, met uitzondering van de gemeenten Winden en Jois.

7. Wijndruivenras(sen)

Welschriesling

Zweigelt — Blauer Zweigelt

Zweigelt — Rotburger

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

BOB Neusiedlersee

Klimaat: het gebied van de BOB Neusiedlersee ligt in het hart van de Pannonische klimaatzone. Het klimaat wordt gekenmerkt door droge, hete zomers en koude winters met weinig sneeuw. Het grootste steppemeer van Midden-Europa, de Neusiedlersee met zijn 300 km2 water en rietbedden, speelt een belangrijke klimaatregulerende rol en zorgt voor een bijzonder microklimaat. In de zomer warmt het grote waterlichaam op en geeft het ’s nachts de opgeslagen warmte langzaam aan de omgeving af. Een hoge luchtvochtigheid (een gevolg van de grote oppervlakte van het meer) en herfstnevels zijn kenmerkend voor de tijd waarin de druiven in het gebied van de BOB Neusiedlersee rijpen.

Bodem: het gebied van de BOB Neusiedlersee strekt zich uit van de noord- naar de oostoever van de Neusiedlersee. Aan de noordoostoever van het meer zijn löss- en chernozemgronden te vinden. In de Meerhoek (Seewinkel, zuidelijk deel van het gebied van de BOB Neusiedlersee) komen ook grind-, zand- en zoutgronden voor.

Verband: de volgende factoren zijn van invloed op de smaak van wijnen met de BOB Neusiedlersee:

1)

de wijnen met de BOB Neusiedlersee en de BOB Neusiedlersee “Reserve” worden gemaakt van het ras zweigelt. Dit ras houdt van een nutriëntenarme bodem, zoals de grind-, zand- en zoutgronden in het zuidelijke deel van de Neusiedlersee, en zorgt op deze gronden voor de kenmerkende aroma’s van pruimen, abrikozen en zure kersen;

2)

de wijnen met de BOB Neusiedlersee “Spätlese” en “Auslese” worden gemaakt van overrijpe druiven. Dankzij de droge en hete zomers in het wijnbouwgebied Neusiedlersee kunnen de druiven bijzonder lang rijpen. Dit proces wordt nog ondersteund door de warmteregulering van het opgewarmde meer in de zomer. De overrijpe druiven zorgen qua geur en smaak voor hints van tropisch fruit (bv. banaan en ananas);

3)

de wijnen met de BOB Neusiedlersee “Beerenauslese” en “Trockenbeerenauslese” worden gemaakt van ingedroogde druiven. De hoge luchtvochtigheid (gevolg van het grote oppervlak van het meer) en de herfstnevels zijn bevorderlijk voor de ontwikkeling van het zogeheten edelrot (Botrytis cinerea). Door de aantasting van de druiven met deze schimmel krijgt de druivenschil gaatjes en laat deze vocht door. De druif droogt dus al aan de druivenstok in de wijngaard uit. Daardoor ontstaan de kenmerkende geur- en smaakaroma’s van noten, honing en karamel.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Productie

Rechtskader

Nationaal recht

Bijkomende voorwaarde

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde

Voor alle BOB-wijnen bepaalt de Oostenrijkse wijnwet dat ze moeten worden geproduceerd in het wijnbouwgebied (BGA-herkomstgebied) waarin het BOB-gebied is gelegen, of in een aangrenzend wijnbouwgebied. Oostenrijk maakt dus algemeen gebruik van de afwijking waarin artikel 5 van Verordening (EU) 2019/33 voorziet.

Aan de productie van wijnen met de BOB Neusiedlersee zijn aanvullende voorwaarden gesteld: ze mogen alleen buiten het gebied van oorsprong worden geproduceerd wanneer de wijngaarden van de producent in het gebied van de BOB Neusiedlersee liggen en de wijn wordt geproduceerd op een bedrijf van de producent buiten dat gebied of wanneer er perceelscontracten bestaan tussen een producent met een bedrijf buiten het gebied van de BOB Neusiedlersee en eigenaren van wijngaarden in dat gebied.

Botteling

Rechtskader

Nationaal recht

Soort aanvullende voorwaarde

Verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde

De Oostenrijkse wijnwet bevat geen algemene voorschriften voor het bottelen van BOB-wijnen.

Om de kwaliteit en typische kenmerken van wijnen met de BOB Neusiedlersee te waarborgen, worden de volgende voorwaarden aan het bottelen van deze wijnen gesteld: ze mogen alleen buiten het gebied van oorsprong worden gebotteld wanneer de wijngaarden van de bottelaar in het gebied van de BOB Neusiedlersee liggen en de wijn wordt gebotteld op een bedrijf van de bottelaar buiten dat gebied.

Link naar het productdossier

https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.