Home

Kennisgeving van het Kroatisch agentschap voor energieregulering betreffende de openbare aanbesteding voor de selectie van een gasleverancier in het kader van de openbaredienstverplichting, te publiceren overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van de wet inzake de gasmarkt (Staatsblad nr. 18/18 en 23/20) 2023/C 41/07

Kennisgeving van het Kroatisch agentschap voor energieregulering betreffende de openbare aanbesteding voor de selectie van een gasleverancier in het kader van de openbaredienstverplichting, te publiceren overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van de wet inzake de gasmarkt (Staatsblad nr. 18/18 en 23/20) 2023/C 41/07

3.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 41/20


Kennisgeving van het Kroatisch agentschap voor energieregulering betreffende de openbare aanbesteding voor de selectie van een gasleverancier in het kader van de openbaredienstverplichting, te publiceren overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van de wet inzake de gasmarkt (Staatsblad nr. 18/18 en 23/20)

(2023/C 41/07)

De openbare aanbesteding voor de selectie van een gasleverancier in het kader van de openbaredienstverplichting voor het distributiegebied van de distributiesysteembeheerder Brod-plin d.o.o. voor aanleg en onderhoud van het gasnet, distributie en levering van gas, en productie, distributie en levering van thermische energie, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, is op 11 april 2022 gepubliceerd.

De documentatie bij de openbare aanbesteding voor de selectie van een gasleverancier in het kader van de openbaredienstverplichting voor het distributiegebied van de distributiesysteembeheerder Brod-plin d.o.o. voor aanleg en onderhoud van het gasnet, distributie en levering van gas, en productie, distributie en levering van thermische energie, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, is gepubliceerd op de officiële website van het Kroatisch agentschap voor energieregulering (www.hera.hr).