Home

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen 2023/C 295/03

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen 2023/C 295/03

21.8.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 295/3


Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

(2023/C 295/03)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de heer Sergey Viktorovich CHEMEZOV (nr. 118), mevrouw Ekaterina IGNATOVA (nr. 922), mevrouw Anastasia IGNATOVA (nr. 923), mevrouw Lyudmila RUKAVISHNIKOVA (nr. 924) en de heer Pavel Evgenevich PRIGOZHIIN (nr. 1174), personen die zijn opgenomen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad (1) en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

De Raad heeft informatie ontvangen waarmee rekening zal worden gehouden bij de jaarlijkse evaluatie van de beperkende maatregelen. De bovengenoemde personen worden ervan op de hoogte gebracht dat zij bij de Raad een verzoek kunnen indienen om kennis te nemen van de gegevens in het dossier van de Raad betreffende hun plaatsing op de lijst. Het verzoek dient vóór 28 augustus 2023 (3) naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal RELEX.1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

(3) Of binnen een week na de bekendmaking van de kennisgeving indien de Raad de kennisgeving na 18 augustus 2023 goedkeurt.