Home

Conclusie van advocaat-generaal Lagrange van 2 juni 1955. # Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) tegen Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. # Interpretatie van het arrest 2-54. # Zaak 5-55.

Conclusie van advocaat-generaal Lagrange van 2 juni 1955. # Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) tegen Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. # Interpretatie van het arrest 2-54. # Zaak 5-55.

61955CC0005Conclusie van advocaat-generaal Lagrange van 2 juni 1955. # Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) tegen Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. # Interpretatie van het arrest 2-54. # Zaak 5-55.ECLI:EU:C:1955:6pdf02-06-1955http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:61955CC0005http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:61955CC0005