Home

Beschikking van het Hof van 27 juni 1979.

Beschikking van het Hof van 27 juni 1979.

BIJ BESCHIKKING VAN 10 JUNI 1979 HEEFT DE RECHTER , BELAST MET DE RECHTSPRAAK IN HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE HAYANGE , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF DE NAVOLGENDE VRAAG VOORGELEGD :

' ' WELKE BESCHERMING BIEDT HET VERDRAG AAN HET GRONDBEGINSEL VAN DE RECHTERLIJKE ONAFHANKELIJKHEID BIJ DE TOEPASSING VAN DE WET?

' '

DEZE VRAAG IS GESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN GESCHIL , VOORTGESPROTEN UIT EEN VERKEERSONGEVAL IN FRANKRIJK , WAARBIJ FRANSE ONDERDANEN ZIJN BETROKKEN .

UIT DE STUKKEN ALSMEDE UIT DE REDENGEVING EN FORMULERING VAN DE GESTELDE VRAAG BLIJKT DAT DEZE IN GEEN ENKEL OPZICHT BETREKKING HEEFT OP DE UITLEGGING VAN HET EEG-VERDRAG OF OP DE GELDIGHEID OF UITLEGGING VAN EEN HANDELING VAN EEN INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP .

BIJ GEVOLG IS HET HOF VAN JUSTITIE KLAARBLIJKELIJK ONBEVOEGD DE GESTELDE VRAAG TE BEANTWOORDEN .

DE ADVOCAAT-GENERAAL GEHOORD , GEEFT

HET HOF VAN JUSTITIE ,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : H . KUTSCHER , PRESIDENT , J . MERTENS DE WILMARS EN MACKENZIE STUART , KAMERPRESIDENTEN , P . PESCATORE , M . SOERENSEN , A . O ' KEEFFE , G . BOSCO , A . TOUFFAIT EN T . KOOPMANS , RECHTERS

ADVOCAAT-GENERAAL : F . CAPOTORTI

GRIFFIER : A . VAN HOUTTE

DE NAVOLGENDE

BESCHIKKING

IN ZAAK 105/79

VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN DE RECHTER , BELAST MET DE RECHTSPRAAK IN HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE HAYANGE