Home

Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 22 november 1984. # Procureur de la République tegen Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU). # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de grande instance te Créteil - Frankrijk. # Vrij verkeer van goederen - Afgewerkte olie. # Zaak 240/83.

Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 22 november 1984. # Procureur de la République tegen Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU). # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de grande instance te Créteil - Frankrijk. # Vrij verkeer van goederen - Afgewerkte olie. # Zaak 240/83.

Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 22 november 1984. - Procureur de la République tegen Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU). - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de grande instance te Créteil - Frankrijk. - Vrij verkeer van goederen - Afgewerkte olie. - Zaak 240/83.

Jurisprudentie 1985 bladzijde 00531