Home

Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 19 januari 1989.

Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 19 januari 1989.

++++

Advocaat-generaal Jacobs heeft op 19 januari 1989 conclusie genomen . (*) Hij heeft het Hof in overweging gegeven, overeenkomstig het verzoek van de Commissie vast te stellen dat de Italiaanse Republiek haar verplichtingen niet is nagekomen, en verweerster in de kosten te verwijzen .

(*) Oorspronkelijke taal : Engels .