Home

Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 11 oktober 1989.

Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 11 oktober 1989.

++++

Advocaat-generaal M . Darmon heeft op 11 oktober 1989 conclusie genomen . (*) Hij heeft het Hof in overweging gegeven te verklaren voor recht :

"Artikel 6, eerste alinea, van verordening ( EEG ) nr . 1964/82 van de Commissie van 20 juli 1982 moet aldus worden uitgelegd, dat de toekenning van de bijzondere restitutie afhangt van de uitvoer van de totale hoeveelheid van de onder controle geplaatste delen van achtervoeten; indien echter in een situatie waarin iedere kwade trouw van de exporteur objectief is uitgesloten, slechts één ossehaas - een onbetekenend percentage van die totale hoeveelheid - ontbreekt, dient bij wijze van uitzondering de bijzondere restitutie voor de daadwerkelijk uitgevoerde achtervoeten te worden toegekend ."

(*) Oorspronkelijke taal : Frans .