Home

Conclusie van advocaat-generaal van 5 december 1996.

Conclusie van advocaat-generaal van 5 december 1996.

1 Mijn eerste conclusie in deze zaak heb ik genomen op 28 maart 1996. Na het plotselinge overlijden van de rechter-rapporteur, F. A. Schockweiler, op 1 juni 1996, heeft de president van de Tweede kamer bij beschikking van 2 oktober 1996 de heropening van de mondelinge behandeling gelast overeenkomstig artikel 61 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

2 Aangezien geen van hen die overeenkomstig artikel 20 van 's Hofs Statuut bevoegd zijn in deze stand van het geding mondelinge opmerkingen te maken, hierom heeft verzocht, is geen nieuwe terechtzitting gehouden. Derhalve heb ik niets toe te voegen aan mijn conclusie van 28 maart 1996.