Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 22 oktober 1996.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 22 oktober 1996.

Procedure - Kosten - Beroep tot nietigverklaring - Afstand van instantie door verzoeker - Voorwaarden voor veroordeling van wederpartij in kosten niet vervuld

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 87, lid 5)