Home

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 1998.

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 1998.

Ingevolge de artikelen 3 B en 4 van het Verdrag kan het Hof, evenals de andere instellingen van de Gemeenschap, slechts handelen binnen de grenzen van de bevoegdheden die het aan het Verdrag ontleent. Daartoe behoort niet de bevoegdheid om kennis te nemen van beroepen door natuurlijke of rechtspersonen ingesteld tegen andere natuurlijke of rechtspersonen, noch die om kennis te nemen van beroepen tot nietigverklaring van zuiver nationale beslissingen. Dergelijke beroepen zijn bijgevolg kennelijk niet-ontvankelijk.

Procedure - Beroep van natuurlijke of rechtspersonen tegen andere natuurlijke of rechtspersonen of strekkende tot nietigverklaring van zuiver nationale beslissing - Onbevoegdheid van gemeenschapsrechter - Niet-ontvankelijkheid

(EG-Verdrag, art. 3 B en 4)