Home

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 18 november 1999.

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 18 november 1999.

Ambtenaren - Beroep - Voorafgaande administratieve klacht - Termijnen - Verval van recht - Heropening - Voorwaarde - Nieuw feit - Geen

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)