Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 13 september 2006.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 13 september 2006.

Handelingen van de instellingen - Motivering - Verplichting - Omvang (Art. 253 EG) (cf. punten 75-86)

2. Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van markten - Suiker - Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van Azoren en Madeira (Art. 299, lid 2, EG; verordening nr. 1600/92 van de Raad, art. 3, leden 3 en 4; verordening nr. 1481/2000 van de Commissie; beschikking 1999/468 van de Raad, art. 4) (cf. punten 90-96, 109-128, 136-137, 143-147)

Voorwerp

Nietigverklaring van, in de eerste plaats, de bijlage bij verordening (EG) nr. 1434/99 van de Commissie van 30 juni 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de geraamde suikervoorzieningsbalans voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, als bedoeld in de verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92 van de Raad (PB L 166, blz. 58); in de tweede plaats, verordening (EG) nr. 1481/2000 van de Commissie van 6 juli 2000 tot vaststelling, voor 2000/2001, van de geraamde suikervoorzieningsbalans voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, als bedoeld in de verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92 van de Raad (PB L 167, blz. 6), alsmede van de bijlage ervan, en, in de derde plaats, van de bijlage bij verordening (EG) nr. 1281/2001 van de Commissie van 28 juni 2001 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001, van de geraamde suikervoorzieningsbalans voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, zoals bedoeld in de verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en (EEG) nr. 1601/92 van de Raad (PB L 176, blz. 12), voor zover deze de voor de suikervoorziening van de Azoren geraamde hoeveelheden vaststellen.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.