Home

Zaak T-27/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2009 - ACEA/Commissie ( Staatssteun - Door Italiaanse autoriteiten opgezette steunregeling in vorm van belastingvrijstellingen en leningen tegen gunstige tarieven voor sommige nutsbedrijven - Beschikking waarbij steun met gemeenschappelijke markt onverenigbaar is verklaard - Beroep tot nietigverklaring - Individuele geraaktheid - Ontvankelijkheid - Bestaande steun of nieuwe steun - Artikel 87, lid 3, sub c, EG )

Zaak T-27/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2009 - ACEA/Commissie ( Staatssteun - Door Italiaanse autoriteiten opgezette steunregeling in vorm van belastingvrijstellingen en leningen tegen gunstige tarieven voor sommige nutsbedrijven - Beschikking waarbij steun met gemeenschappelijke markt onverenigbaar is verklaard - Beroep tot nietigverklaring - Individuele geraaktheid - Ontvankelijkheid - Bestaande steun of nieuwe steun - Artikel 87, lid 3, sub c, EG )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2009 - ACEA/Commissie

(Zaak T-27/02) [1]

Partijen

Verzoekende partij: ACEA SpA (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: A. Giardina, L. Radicati di Brozolo en V. Puca, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: V. Di Bucci, gemachtigde)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partij: ACSM Como SpA (Como, Italië) (vertegenwoordigers: L. Radicati di Brozolo en M. Merola, advocaten; en AEM - Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA (Turijn, Italië) (vertegenwoordigers: M. Merola en L. Radicati di Brozolo, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van de artikelen 2 en 3 van beschikking 2003/193/EG van de Commissie van 5 juni 2002 inzake de steunmaatregel betreffende belastingvrijstellingen en leningen tegen gunstige voorwaarden die Italië heeft verstrekt ten gunste van nutsbedrijven waarin de overheid een meerderheidsdeelneming heeft (PB 2003, L 77, blz. 21)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard voor zover het gericht is tegen de leningen van de Cassa Depositi e Prestiti.

2) Het beroep wordt voor het overige ongegrond verklaard.

3) ACEA SpA wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Commissie.

4) ACSM Como SpA en AEM - Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA zullen hun eigen kosten dragen.

[1] PB C 289 van 23.11.2002.

--------------------------------------------------