Home

Zaak T-266/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2008 — Deutsche Post/Commissie ( Staatssteun — Maatregelen van Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering van die steun wordt gelast — Dienst van algemeen economisch belang — Compensatie voor extra kosten die voortvloeien uit beleid van verkoop met verlies in sector van deur-tot-deur-pakketvervoer — Geen voordeel )

Zaak T-266/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2008 — Deutsche Post/Commissie ( Staatssteun — Maatregelen van Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering van die steun wordt gelast — Dienst van algemeen economisch belang — Compensatie voor extra kosten die voortvloeien uit beleid van verkoop met verlies in sector van deur-tot-deur-pakketvervoer — Geen voordeel )

15.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/39


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 2008 — Deutsche Post/Commissie

(Zaak T-266/02)(1)

(„Staatssteun - Maatregelen van Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG - Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering van die steun wordt gelast - Dienst van algemeen economisch belang - Compensatie voor extra kosten die voortvloeien uit beleid van verkoop met verlies in sector van deur-tot-deur-pakketvervoer - Geen voordeel’)

(2008/C 209/66)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Post AG (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Sedemund en T. Lübbig, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Kreuschitz en J. Flett, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: W.-D. Plessing en M. Lumma, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: F. Mitzkus, T. Wambach en R. Wojtek, advocaten), en UPS Europe NV/SA (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Ottervanger en A. Bijleveld, vervolgens T. Ottervanger, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2002/753/EG van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende maatregelen van de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van Deutsche Post AG (PB L 247, blz. 27)

Dictum

1)

Beschikking 2002/753/EG van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende maatregelen van de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van Deutsche Post AG wordt nietig verklaard.

2)

De Commissie zal haar eigen kosten en die van Deutsche Post dragen.

3)

De Bondsrepubliek Duitsland, het Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) en UPS Europe NV/SA zullen hun eigen kosten dragen.