Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 7 februari 2006.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 7 februari 2006.

Gemeenschapsmerk

-

Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk

-

Relatieve weigeringsgronden

-

Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 49, 51)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2003 (zaak R 711/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Alecansan, SL en CompUSA Management Co.

Gegevens betreffende de zaak

>lt>1

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

3) Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.