Home

Zaak T-212/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - MyTravel/Commissie ( Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap - Mededinging - Beschikking waarbij concentratie onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Nietigverklaring van beschikking bij arrest Gerecht - Voldoende gekwalificeerde schending van rechtsregel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen )

Zaak T-212/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - MyTravel/Commissie ( Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap - Mededinging - Beschikking waarbij concentratie onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Nietigverklaring van beschikking bij arrest Gerecht - Voldoende gekwalificeerde schending van rechtsregel die ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2008 - MyTravel/Commissie

(Zaak T-212/03) [1]

Partijen

Verzoekende partij: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: D. Pannick, QC, M. Nicholson en S. Cardell, solicitors, A. Lewis, barrister, en R. Gillis, QC)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Lyal, A. Whelan en P. Hellström, vervolgens R. Lyal en F. Arbault, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: W.-D. Plessing en M. Lumma, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden als gevolg van onregelmatigheden in de procedure strekkende tot controle van de verenigbaarheid van de concentratie tussen haarzelf en First Choice plc met de gemeenschappelijke markt

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) MyTravel Group plc zal haar eigen kosten dragen.

3) De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

4) De Bondsrepubliek Duitsland zal haar eigen kosten dragen.

[1] PB C 200 van 23.8.2003.

--------------------------------------------------