Home

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 24 januari 2006.

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 24 januari 2006.

Kort geding

-

Opschorting van tenuitvoerlegging

-

Voorwaarden voor toekenning

-

Spoedeisendheid

-

"Fumus boni juris"

-

Cumulatief (Art. 242 EG; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2) (cf. punten 28, 49)

Voorwerp

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de beschikking van de Commissie van 17 december 2002 inzake een procedure op grond van artikel 65 KS (COMP/37.956 - betonstaal) voor zover daarbij aan verzoekster en Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in vereffening, hoofdelijk een geldboete van 6,093 miljoen EUR en aan verzoekster alleen een geldboete van 1,082 miljoen EUR worden opgelegd

Dictum

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.