Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer - uitgebreid) van 25 oktober 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer - uitgebreid) van 25 oktober 2007.

EGKS - Mededingingsregelingen - Beschikking van Commissie houdende vaststelling van inbreuk op artikel 65 KS na verstrijken van dit verdrag (Art. 65, leden 1, 4 en 5, KS; verordening nr. 17 van de Raad, art. 3 en 15, lid 2) (cf. punten 55, 57, 72-73, 77)

2. EGKS - Mededingingsregelingen - Bevoegdheid van Commissie krachtens artikel 65, leden 4 en 5, KS om inbreuk op artikel 65, lid 1, KS vast te stellen en te bestraffen - Wegvallen bij verstrijken van EGKS-Verdrag (Art. 65, leden 1, 4 en 5, KS en 97 KS; art. 305, lid 1, EG; fusieverdrag) (cf. punten 89-92, 94, 96)

Voorwerp

Nietigverklaring van beschikking C (2002) 5087 def. van de Commissie van 17 december 2002 inzake een procedure op grond van artikel 65 KS (zaak COMP/37.956 - betonstaal)

Dictum

1) Beschikking C (2002) 5087 def. van de Commissie van 17 december 2002 inzake een procedure op grond van artikel 65 KS (zaak COMP/37.956 - betonstaal) wordt nietig verklaard jegens Riva Acciaio SpA .

2) De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in de kosten van Riva Acciaio.

3) De Italiaanse Republiek zal haar eigen kosten dragen.