Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 19 juli 2007.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 19 juli 2007.

Niet-contractuele aansprakelijkheid

-

Voorwaarden

-

Cumulatieve voorwaarden

-

Schade

-

Causaal verband

-

Bewijslast (Art. 235 EG en 288, tweede alinea, EG) (cf. punten 33-34, 40-43)

Voorwerp

Vordering tot vergoeding van de schade die beweerdelijk is geleden als gevolg van beschikking 2000/513/EG van de Commissie van 8 september 1999 betreffende de door Frankrijk toegekende staatssteun ten gunste van de onderneming Stardust Marine, vertegenwoordigd door D. Bouychou als curator

Dictum

1) Het beroep wordt ongegrond verklaard.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.